Novinky

Partners

Utorok 18. 12. 2018

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 18.12.2018)
Timea Koníčková (VI.B)
Zajtra (Streda 19.12.2018)
Dávid Pilch (VII.A)
Pozajtra (Štvrtok 20.12.2018)
Magdaléna Kluvánková (VI.A)
Tamara Skovajsová (I.A)
Karin Sliepková (VII.B)
Nelly Varhaníková (II.A)

Mapa

 • Oznamujeme rodičom a žiakom, že Vianočné prázdniny začínajú 23. decembera 2018 (nedeľa) a končia 7. januára 2019 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2019 (utorok).

 • Dňa 21. 12. 2018 bude z dôvodu rekonštrukcie jedálne skrátené vyučovanie, žiaci ročníkov 1.-4. ktorí nechodia do ŠKD sa budú učiť 4 vyučovacie hodiny. Žiaci ročníkov 5. - 9. - vyučovanie bude končiť 5. vyučovacou hodinou.

 • Školský ples vypredaný!

  Važení rodičia a priaznivci školy, teší nás váš nesmierny záujem o účasť na školskom plese pri ZŠ Ul. Gorazdova. Po vstupenkách na tohtoročnú edíciu plesu sa len tak "zaprášilo" a už nie je možné si ich objednať. V prípade, že by niekto z majiteľov vstupeniek musel z nejakého dôvodu svoju účasť odrieknuť, postúpime uvoľnené miesta záujemcom v poradovníku.

  Ďakujeme za porozumenie.

 • Vianočná výstava.

  Keď si zima bielym šálom hrdlo omoce, do okien ti pozerajú biele Vianoce...

 • 6. decembra ako každý rok k nám zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelom a čertom. Pre deti mal pripravenú sladkú odmenu, ktorú im odovzdal za krásne piesne, básne a samozrejme za poslúchanie. Medzi deťmi sa našli aj také, čo sa čerta veľmi báli a iné zas boli také smelé, že sa ho nebáli potiahnuť za chvost alebo mu skočiť rovno do vreca. Niektorých si čert poznačil a deti mu sľúbili, že sa polepšia. Na záver sa deti s Mikulášom rozlúčili a presunuli sa do telocvične, kde už na nich čakali žiaci 9.B triedy, ktorí si pre nich pripravili bohatý program, aby im spríjemnili tento deň aj takouto odmenou. Na žiakov prvého stupňa čakalo prekvapenie vo forme divadelného predstavenia, kde žiaci zahrali paródiu na mrázika, potom ukázali nádherné tanečné vystúpenie, úžasné basketbalové a futbalové kúsky, pri ktorých sa mohli predviesť aj naši menší žiaci a za výkon boli odmenení sladkosťou. Žiakom 9.B triedy patrí obrovská poklona a vďaka za nádhernú akciu a to, že to zvládli na výbornú sa najviac preukázalo radosťou, ktorú im žiaci nižších ročníkov vyjadrovali počas celého vystúpenia.

 • Do galérie OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU boli pridané fotografie.

  Žiaci 9.A a 9.B sa popasovali s náročnými úlohami písomnej aj ústnej časti školského kola nemeckej olympiády. Na tretej priečke sa s rovnakým počtom bodov umiestnili Chiara Žáčiková a Dávid Fischer. Na druhom mieste skončila Sabínka Pilchová a minuloročné prvenstvo obhájila Anetka Hudecová. Herzlichen Glückwunsch!

 • V predvianočnom čase už pravidelne pracovníci Hvezdárne Partizánske pripravujú pre piatakov prírodovednú súťaž "Vesmír plný vedomostí". Aj tento rok sa jej naši žiaci zúčastnili a v konkurencii štyroch škôl výborne obstáli. Patrik Kocian z 5.A zvíťazil a žiaci Samko Sedlák z 5.A, Alexej Hollý z 5.B a Alex Baláž z 5.B skončili v prvej polovici. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy a Patrikovi blahoželáme k víťazstvu.

 • Dňa 5. decembra sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie do Energolandu v Mochovciach. Zážitkovým spôsobom spoznávali svet energie. Merali svoju energiu pri šliapaní po zemi aj na bicykli. Mohli si vypočítať svoju uhlíkovú stopu. Videli prierez históriou Zeme aj činnosťou ľudstva a využívanie rozličných druhov energie. Oboznámili sa s rádioaktivitou ako fenoménom v prírode aj v ľudskej činnosti. Pomocou panelov a modelov si priblížili prevádzku atómovej elektrárne a výrobu elektrickej energie aj v iných druhoch elektrární na Slovensku. Mohli porovnať množstvo vyrobenej aj spotrebovanej energie v jednotlivých druhoch elektrární v jednotlivých štátoch sveta. Vypočuli si informácie o nakladaní s rádioaktívnym odpadom a množstvo iných zaujímavostí. Veríme, že ich exkurzia do sveta energie obohatila a priniesla mnoho ďalších podnetov.

 • 28. novembra sa v CVČ konala olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnili sa na nej víťazi školských kôl zo siedmich základných škôl okresu. Nás veľmi potešilo umiestnenie Sveťky Koreňovej, žiačky 9.A triedy, ktorá získala 1. miesto a bude nás reprezentovať v krajskom kole súťaže. Ďakujeme, blahoželáme a držíme palce!
  Mgr. Jana Fabianová

 • 28. novembra sa siedmaci rozhodli navštíviť Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch. Cieľom exkurzie bolo rozšírenie vedomostí žiakov o živote a diele A.S. Puškina a ďalších predstaviteľov európskeho literárneho romantizmu v kontexte národných dejín a o ruských reáliách tej doby. Exkurzia bola zameraná aj na rozvoj medzipredmetových vzťahov (ruský jazyk – literatúra – dejepis – zemepis). Pani sprievodkyňa v múzeu poskytla žiakom veľmi pútavý výklad s množstvom zaujímavých informácií, takže si všetci odniesli príjemný zážitok.
  Mgr. Jana Fabianová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou 957 04
  Ul.Gorazdova 1319/6
 • +421 038 7602906
  telefón do školskej jedálne: 7603918

Fotogaléria