Novinky

Partners

Piatok 19. 10. 2018

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 19.10.2018)
Kristián Mišák (V.A)
Zajtra (Sobota 20.10.2018)
Svetlana Koreňová (IX.A)
Nikola Marková (II.A)
Pozajtra (Nedeľa 21.10.2018)
Mgr. Eva Balážik

Mapa

 • V zmysle zákona 245/2008 Z. z. § 140 ods. 5 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. § 3 ods. 5 písm. d) o zariadení školského stravovania, je možné zabezpečiť diétne stravovanie detí a žiakov vrátane nosenia stravy pre detí a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie s uvedením spôsobu manipulácie a vydávania jedál.

  Na jednotlivých školských a predškolských zariadeniach v rámci mesta Bánovce nad Bebravou, bol urobený v mesiaci september 2018 prieskum ohľadom diétneho stravovania.

 • Prvé kroky dievčat z divadelného krúžku v tomto školskom roku viedli do Mestského kultúrneho strediska na Severe. Dievčatá si pripravili program, ktorým sa prezentovali na posedení pre seniorov mesta, organizované Maticou slovenskou v Bánovciach nad Bebravou. Svojimi piesňami a básňami potešili a aj dojali väčšinu prítomných.

 • Najlepší zberači papiera.

 • Žiaci 9.A dostali nápad ,vymysleli aktivity a celú športovo - zoznamovaciu akciu organizačne aj personálne zabezpečili. Deti 1.A a 1.B sa zabavili, spoznali rovesníkov a z najstarších žiakov školy sa stali ich kamaráti. Na záver dostali deti preukaz žiaka našej školy. Program bol pre nás príjemným prekvapením. Spolupráca deviatakov a ich úspešné vedenie skupiny ľudí sú výbornou skúsenosťou pre ich budúcu voľbu povolania.

  Ďakujeme, triedne učiteľky prvákov Kyšťáková a Paulenová.

 • Mesto Bánovce nad Bebravou i viaceré miestne organizácie vyvíjajú v rámci environmentálnej výchovy rôzne aktivity na zvýšenie povedomia o možnostiach recyklácie a zhodnocovania odpadu, a to najmä v snahe reagovať na súčasný stav komunálneho odpadového hospodárstva a nepriaznivý pomer skládkovania k recyklácii.

  Európske i národné štatistiky ukazujú, že biologický odpad tvorí takmer 40% celkového odpadu domácností. Kompostovanie je jednou z najefektívnejších metód predchádzania vzniku odpadov ako i zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov (BRO), v ideálnom prípade priamo v mieste ich vzniku – domácim alebo komunitným kompostovaním.

 • Turistika - Kňaží stôl, Bradlo

  Trebichava. Podhorské Dni ovocia a medu. Pri týchto vetách mi rezonuje len jedno. Je čas zbaliť ruksak, dobre sa obliecť, nastaviť budík, nezabudnúť peňaženku a ísť. Začíname turistikovať. I tak bolo dňa 6. 10. Zraz sme mali pred Lidlom. Pozbierali sme sa ako jesenné ovocie a išli na SAD. Autobusom sme sa presunuli do Kšinnej a odtiaľ už len poľnými a lesnými cestičkami do Trebichavy. Prešli sme trhy, čo to nakúpili i keď sme si poniektorí povedali, že neminieme ani cent, žiaľ minuli. Potom šeja - hoj strmo do Trebichavského sedla. Trošku sme sa pri vyšľape spotili a začervenali v tvárach, ale nič to, z diaľky hľa už na nás civel Kňaží stôl. Na vrchole nás čakala odmena - ešte sme ju stihli. Oddýchli sme si, prezliekli sa do suchých vecí, najedli, pokochali výhľadmi na Bánovce a blízke okolie a za spevu ľudovej nôty odchádzali na ďalší vrchol Bradlo. Tam sme sa dobrú hodinku vyhrievali na skalách ako jašterice. Spravili fotky a šup do Ľutova, kde sme túru ukončili. Ďakujem všetkým zúčastneným malým turistom, väčším turistom aj rodičom za spríjemnenie dňa. Teším sa na ďalšiu turistiku. Horám zdar priatelia!

 • Žiaci 2.B a 2.C triedy absolvovali v dňoch 1.10.-5.10.2018 základný plavecký výcvik v mestskej plavárni. Výcviku sa zúčastnilo 35 žiakov. Plavecký výcvik viedli skúsení inštruktori Ing. Paulovičová a Mgr. Boďo. Po nácvikoch správneho dýchania do vody a splývania, prišli na rad plavecké disciplíny kraul, prsia a znak. Nechýbalo ani súťaženie v zbieraní pukov jednotlivcov, ale aj skupín a zaujímavé pohybové hry vo vode. Najväčším zážitkom však pre mnohých žiakov bolo skákanie do hlbokej vody, preplávanie celej dĺžky bazéna a samozrejme záverečná súťaž v rýchlosti plávania určeného úseku. Z chlapcov boli najrýchlejší v 2.C Jakubko Kubíny, Benjamín Benca, Branko Sliepka a v 2.B Dávidko Frťala, Branko Flimel, Filipko Kožej, Nikolas Šinský. Medzi dievčatami sa najviac darilo Emmke Aujeskej, Nataške Kováčovej, Lejke Andelovej z 2.C a v 2.B Nelke Koszeghyovej, Peťke Chudej a Dominike Mitričovej. Počas celého výcviku sa žiaci správali disciplinovane, plnili príkazy plavčíkov, boli veľmi usilovní a snaživí. Plavecký výcvik splnil výchovno-vzdelávací cieľ, zvýšenie plaveckej gramotnosti žiakov.

 • kolektív:

  1.miesto 3.B 1366kg

  2.miesto 7.B 933kg

  3.miesto 3.A 833kg

  jednotlivec:

  1.stupeň:

  1.miesto Chromík Šimon 3.B 803kg

  2.miesto Lauš Miroslav 4.B 433kg

  3.miesto Dúcky Patrik 3.A 316kg

  2.stupeň:

  1.miesto Balážová Mirka 9.B 526kg

  2.miesto Balážová Magda 8.A 499kg

  3.miesto Hudec Roman 7.B 371kg

  Ďakujeme spolu sme vyzbierali 7255kg papiera. Víťazov čaká odmena...

 • Dňa 4. októbra do nášho mesta zavítalo Divadlo ACTORES z Rožňavy. Bolo tu už viackrát, tak sme sa tešili, že opäť nám prinesie veľa zábavy, veselých pesničiek i umelecký zážitok. Nesklamalo nás. Predstavenie Ďurošík čerpalo námet z histórie, ale bola to naozajstná rozprávka so svetom čarodejných bytostí, statočných zbojníkov, dobrotivého ľudu, či skúpych zemepánov, kde dobro nakoniec zvíťazí a Ďurošík si vezme za ženu Katku so súhlasom zemepána. Umenie hercov vtiahnuť deti do deja, bolo odmenené mnohonásobným potleskom. Už teraz sa tešíme, čo nové nám na budúci rok pripravia.

 • Vyučovací proces a jeho kvalita je témou číslo 1 snáď v každej škole. Školy sa snažia v rámci možností ponúkať žiakom a rodičom čo najlepšie služby. Podobne je to i v ZŠ Ul. Gorazdova. Po veľkých investíciách do materiálového zabezpečenia, rekonštrukcií a pomôcok, prišla veľká investícia i do ľudských zdrojov.

  ZŠ Ul. Gorazdova bola úspešná pri zapojení sa do projektu vyhláseného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Vďaka schválenému projektu na podporu inkluzívneho vzdelávania cez výzvu „V ZŠ úspešnejší“ získala naša škola nenávratný finančný príspevok 59 166 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 62 280 €. Sumu 3 114 €, čo je 5 % z celkových nákladov bude škola financovať z vlastného rozpočtu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou 957 04
  Ul.Gorazdova 1319/6
 • +421 038 7602906
  telefón do školskej jedálne: 7603918

Fotogaléria