Navigácia

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  11.4. sa v CVČ konalo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy žiakov základných škôl - Hviezdoslavov Kubín.V 2. kategórii v poézii obsadila 3. miesto Kamila Súkeníková zo 6.A a v 3. kategórii, rovnako v poézii, si vybojovala 3.miesto Kamila Kurtišová z 9.B triedy. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
  wink
  Mgr. Jana Fabianová


   

 • Beseda o literárnych dielach s aplikáciou ľudských práv

  8. 4. 2014

  8. apríla 2014 sa žiaci 8.B vybrali do našej mestskej knižnice, aby sa oboznámili s tromi literárnymi dielami súvisiacimi s porušovaním ľudských práv. Pracovníčka knižnice pani Helena Klobučníková v spolupráci s Mgr. Magdalénou Krchlíkovou pripravili analýzu troch kníh: Denník Anny Frankovej, Zvieracia farma od Georga Orwella a Katici od rómskej spisovateľky Kataríny Taikonovej. Postupne sa všetci zúčastnení žiaci vystriedali pri čítaní ukážok z diel a predstavovaní života a tvorby autorov. V rámci medzipredmetových vzťahov s dejepisom a občianskou náukou diskutovali o holokauste, o reálnych prípadoch diskriminácie a rasizmu, i o škodlivosti predsudkov a xenofóbie.

 • Literárna súťaž Rozprávkové pero

  4.4. 2014 prebehlo vyhodnotenie literárnej súťaže Rozprávkové pero, ktorú usporiadala ZUŠ D. Kardoša v spolupráci s chránenou dielňou Harmoni. Medzi ocenenými autormi bol aj náš žiak Andrej Súkeník z 5.B triedy, ktorý vo svojej kategórii získal pekné 3. miesto. Blahoželáme!yes
  Mgr. Jana Fabianová


   

 • 3. 4. 2014

  Mestská knižnica Ľ. Štúra pozvala našich prvákov pri príležitosti Dňa kníh na návštevu svojho čarovného miesta. Najprv nás privítal kráľ z krajiny Čítankovo, ktorý si vybral tri pážatá. Prečítal nám svoju báseň a začalo sa pasovanie prvákov za čitateľov. Každý z nich dostal svoj preukaz a sladkú odmenu k tomu. Následne žiaci zložili slávnostný sľub a v sprievode pani učiteliek si šli vybrať svoju prvú knihu. Veľmi nás teší, že ich záujem o čítanie kníh je veľký a veríme, že im to vydrží aj ďalšie roky.

 • Ďalší mimoriadny úspech v celoslovenskej literárnej súťaži!

  Naši žiaci opäť ukázali svoj literárny talent v 11. ročníku celoštátnej súťaže Kukučínova literárna Revúca. Porota hodnotila 180 prác žiakov z celého Slovenska, z toho 58 próz a 122 básní.
  A tu sú výsledky našich žiakov!
  Zlaté pásmo v próze získal Kristián Mikulovský z 9.B. Strieborné pásmo v próze získali Kristína Miklovičová z 9.B a Tereza Šinská z 9.B. Bronzové pásmo v poézii si vybojovali Matúš Halmo z 9.B a Marek Blinka z 9.B triedy.
  V próze sa do bronzového pásma dostali práce Kristíny Dávidekovej z 8.A a Petry Ondrejkovej z 9.B.
  Z veľkého množstva súťažných prác KLR 2014 napĺňalo 25 základné znaky žurnalistických žánrov, prevažne publicistiky emocionálneho a racionálneho typu. Podľa porotcu Romana Grebáča, dlhoročného redaktora Slovenského rozhlasu, v prácach prevládala skôr spoločenská aktuálnosť ako časová. Tiež skonštatoval, že
  zo súťažných žurnalistických prác cítiť dobré pedagogické vedenie, pričom vyzdvihol konkrétne aj našu školu.
  V publicistike bola bronzovým pásmom ocenená práca Barbory Špankovej z 9.B triedy.
  Všetkým oceneným žiakom ďakujem za úspešnú reprezentáciu našej školy a blahoželám im k vynikajúcemu
  výsledku. yes
  Mgr. Jana Fabianová
   

 • 28. 3. 2014

  V marcových dňoch prebehlo Okresné kolo Pytagoriády, na ktorom sa zúčastnili naši žiaci z ročníkov 3 - 8. O náročnosti úloh nasvedčuje nízky počet úspešných riešiteľov z celkového počtu zúčastnených. O to viac nás teší úspech Andreja Súkeníka z 5.B, ktorý sa umiestnil vo svojej kategórii na 1. mieste. Pripravovala ho pani učiteľka Laušová. Ďalší úspešní riešitelia OK Pytagoriády sú: Ján Jakubík z 5.A, pripravovala ho pani učiteľka Laušová,  Matúš Miklo z 3.A a Natália Igazová zo 4.B, oboch pripravovala pani učiteľka Nirková. Prajeme všetkým matematicky zdatným žiakom aby naďalej rozvíjali svoj talent. 

  Do galérie Okresné kolo Pytagoriády boli pridané fotografie.

 • 28. 3. 2014

  Ďakujeme naším žiakom, rodičom aj pedagógom za príjemné spestrenie Dňa učiteľov. Žiaci svojich učiteľov odmenili kytičkami, reláciou a malým kultúrnym vystúpením v zborovni školy.

  Do galérie Deň učiteľov boli pridané fotografie.

 • 28. 3. 2014

  Kyslé dažde, ozónová diera, skleníkový efekt alebo smog to sú problémy, ktoré trápia prírodu aj ľudstvo. Naši žiaci sa o týchto problémoch učia na viacerých vyučovacích predmetoch. Na hodinách chémie siedmaci danú tému spracovali do podoby modelov. Pozrite si ich výstavku.

  Do galérie Globálne ekologické problémy boli pridané fotografie.

 • 27. 3. 2014

  Aj najmenší žiaci našej školy majú radi literatúru. Presvedčili sme sa o tom v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo dňa 25.3.2014. V kategórii súťažilo 16 žiakov 1. až 3. ročníka, a tu sú výsledky:

   

   

  poézia: 1. miesto: Ema Šiková, 3.A

              2. miesto: Samuel Hainc, 1.A

              3. miesto: Simona Gráčová, 3.A

  próza: 1. miesto: Rebeka Kováčová, 1.A

            2. miesto: Lucia Kúdelová, 2.A

            3. miesto: Karin Tomašovičová, 3.B

   

 • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

  24.3. 2014 sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.Žiaci súťažili v tento deň zatiaľ v dvoch kategóriách.
  V 2. kategórii ( 4.- 6. ročník ) súťažilo v prednese poézie a prózy celkom 11 žiakov,
  v 3. kategórii ( 7.- 9. ročník ) 6 žiakov.


  Výsledky v jednotlivých kategóriách:
  2. kategória - poézia: 1. Kamila Súkeníková, 6.A
       2. Klára Vališová, 4.B
                                     3. Richard Hainc, 5.A
                      - próza:   1. Ema Mikušová, 4.B
                                     2. Jakub Šiko, 6.A
                                     3. Samuel Kluvánek, 4.B
  3. kategória - poézia: 1. Kamila Kurtišová, 9.B
                                     2. Dominika Zelenáková, 7.A
                                     3. Jakub Kluvánek, 7.A
                      - próza:   1. Nina Kurtišová, 7.A
                                     2. Alžbeta Lexmannová, 8.A
                                     3. miesto nebolo udelené
  Víťazom jednotlivých kategórií blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole súťaže. yes
  Mgr. Jana Fabianová 

   

 • 21. 3. 2014

  Naši prváci sa dnes prvýkrát vybrali navštíviť školskú knižnicu. Najprv si s pani učiteľkou Muranovou porozprávali o tom, aké typy kníh tu môžu nájsť, načo nám slúžia a ako s nimi zaobchádzame. Žiaci sa síce ešte všetky písmená neučili, rozprávky však poznajú. Presvedčili sme sa o tom v rozprávkovom kvíze, kde mali žiaci prostredníctvom ilustrácie uhádnuť názov rozprávky. Či sú aj dobrí herci a vedia sa vžiť do rozprávky, to sme si overili prostredníctvom krátkej scénky o Jankovi a Marienke. Pani učiteľka ich potom oboznámila aj s pravidlami požičiavania kníh, načo jej žiaci poďakovali a sľúbili, že už čoskoro si prídu požičať prvé knihy.

 • 17. 3. 2014

  Mesiac marec nespájame len s príchodom jari, ale i s mesiacom knihy. Aj na našej škole prebehlo a ešte stále prebieha veľa aktivít spojených s knihou: čítanie kníh v ŠKD, návšteva knižnice, triedna súťaž "Najlepší čitateľ", Hviezdoslavov Kubín, ale aj tvorba vlastných rozprávkových kníh, básní, či záložiek do knihy. Naši prváci mali za úlohu zozbierať a nalepiť si obrázky, poprípade ich dokresliť do svojej obľúbenej knižky. Ako môžete v galérii vidieť, pekne sa popasovali nielen s kresbou, ale aj písmenkami :)

   

 • 12. 3. 2014

  Do galérie Bojník - zážitkové učenie boli pridané fotografie.

 • 5. 3. 2014

  Vedia si prváci správne čistiť zúbky a starať sa o ne? Dnes to prišla zistiť PhDr. Zlatica Meravá z regionálneho úradu verejného zdravia v Trenčíne. Žiaci si pozreli rozprávku o maškrtnej veveričke, ktorá pojedla všetky sladkosti, čo v parku nechali neporiadne deti. Kamaráti vrabček, bobor a ďateľ jej však nakoniec s boľavými zúbkami pomohli. Po rozprávke PhDr. Meravá rozprávala o mliečnych a trvácnych zuboch, aké typy zubov máme, ako vzniká zubný kaz, či citlivé zubné krčky a preto zdôraznila aj správnu starostlivosť o ne. Pýtala sa žiakov, aké pomôcky používajú na čistenie zubov a či poznajú správnu techniku ich čistenia. Ukázala preto, ako sa majú správne čistiť, niektorí žiaci si to vyskúšali tiež a na konci si porozprávali o zdravej výžive pre zúbky.

 • 6. 3. 2014

  Do galérie Karneval v špeciálnej triede boli pridané fotografie.

 • Európa v škole - okresné kolo

  24.2.2014 prebehlo vyhodnotenie OK literárnej časti súťaže Európa v škole. Porota hodnotila literárne práce v troch kategóriách ( 1.k.: 6-9 rokov, 2.k.: 10-12 rokov, 3.k.: 13-15 rokov ), pričom z každej kategórie vybrala jednu prácu, ktorá postupuje do celoštátneho kola. V tretej kategórii porotu najviac zaujala práca našej žiačky Terezky Šinskej z 9.B triedy. Blahoželáme a prajeme jej, aby úspešne obstála aj v celoštátnom kole tejto súťaže.
  winkyes 

  Mgr. Jana Fabianová

   

 • 26. 2. 2014

  11. februára sa konalo obvodné kolo Dejepisnej olympiády, na ktorom sa za našu školu zúčastnili Petra Ondrejková z 9.B, Katarína Lexmanová a Veronika Zelenáková z 8. ročníka. Na súťaž sa dlhodobo pripravovali. Petra Ondrejková  sa v silnej konkurencii stala úspešnou riešiteľkou a Veronika Zelenáková obsadila v kategórii D krásne druhé miesto. Blahoželáme. Žiačky pripravovali pani učiteľky Viera Švecová a Ivana Hlocká.

 • 26. 2. 2014

  Okresné kolo geografickej olympiády je príležitosť na preverenie vedomostí a zručností tých najlepších žiakov v okrese. Tento rok nás na súťaži reprezentovalo 5 žiakov školy z ročníkov 6 - 8. Napriek náročnosti úloh boli štyria zo zúčastnených žiakov úspešní riešitelia a Boris Pavlásek zo 7.B nás bude reprezentovať v Krajskom kole GO, lebo sa v kategórii G umiestnil na krásnom prvom mieste. Prajeme mu veľa radosti z úspechu a šťastie v ďalšom napredovaní. Žiakov pripravoval pán učiteľ Andrej Kúdela.

 • Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

  Koncom januára prebehlo okresné kolo v prednese slovenskej povesti žiakov základnej školy. Aj v tejto súťaži sme mali horúcich favoritov. Veľmi nás teší úspech našej žiačky Simony Duchoňovej zo 4.B, ktorá sa v II. kategórii umiestnila na 2. mieste. Blahoželáme a za prípravu ďakujeme pani učiteľke Lenke Oravcovej. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou 957 04
  Ul.Gorazdova 1319/6
 • +421 038 7602906
  telefón do školskej jedálne: 7603918

Fotogaléria