Novinky

 • Účelové cvičenie

  Oznamujeme rodičom, že dňa 30. 9. 2014 sa uskutoční účelové cvičenie Ochrana človeka a prírody. Je potrebné, aby žiaci prišli športovo oblečení a obutí. Ročníky 1-4 končia o 11. 30, ročníky 5-9 končia o 12. 15 hod.

 • Oznam pre rodičov

   

              Na škole sme spozorovali u niektorých detí vši. Vo vlastnom záujme prezrite doma deti a v prípade pozitívneho nálezu ich neposielajte do školy až do odstránenia problému.

  Za pochopenie ďakujeme

 • Prieskum záujmu o diétne stravovanie

   

  Vážení rodičia!

       V zmysle § 140 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) sa v školskej jedálni môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých  podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie.

       Na všetkých školách v meste bude preto prebiehať prieskum záujmu o diétne stravovanie v školských jedálňach. Vaše dieťa Vám domov prinesie letáčik – návratku. Prosíme Vás o jeho vyplnenie a vrátenie späť do rúk triedneho učiteľa / triednej učiteľky.

       Na základe výsledkov prieskumu a zistenia počtu detí a po zabezpečení odborných, kapacitných a prevádzkových podmienok pre diétne stravovanie, rozhodne Mesto Bánovce nad Bebravou o najvhodnejšej forme stravovania a ďalších podmienkach.

   

 • Stravné v ŠKJ

  Oznam 
  Riaditeľstvo Základnej školy, Ul.Gorazdova 1319/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou, Vám týmto oznamuje, že v školskom roku 2014/2015 je možné uhradiť poplatky za stravu iba trvalým príkazom, vzhľadom k tomu, že deti už nebudú dostávať stravné lístky. 
  Pri každom trvalom príkaze musí byť uvedené meno dieťaťa /nie rodiča/ a trieda, žiadajte v príslušnej banke o zapísanie tohto údaju. Stravné za príslušný mesiac je nutné zaplatiť najneskôr do 20.-teho predchádzajúceho mesiaca. 
  Odhlasovať deti je možné telefonicky deň vopred do 13,30 hod . alebo elektronicky: 
  janakrizanova1972@gmail.com, tiež do 13,30 hod. 
  Číslo účtu školskej jedálne : 2758107353/0200 , SK81 0200 0000 002758107353 
  Telefón školskej jedálne : 038/ 76039 18 
  Desiata 8,- € 
  Obed 1.-4.roč. 21,80€ 
  Obed a desiata 1.-4.roč. 29,80€ 
  Obed 5.-9.roč. 23,20€ 
  Obed a desiata 5.-9.roč. 31,20€ 

 • Koniec šk. roka 2013/2014

  27. 6. 2014

  Boli ste spokojní s vysvedčením? Ak áno, teší nás to a ak ani veľmi nie, aspoň viete, na čom do budúcna popracovať. Veríme však, že ste sa snažili a do budúcna spravíte všetko pre to, aby to bolo ešte lepšie. Žiakom želáme krásne prázdniny bez úrazov, mnoho pekných zážitkov a veľa energie do ďalšieho ročníka

 • Spolu bez predsudkov, Cestujeme spolu za poznaním

  Záver školského roka v duchu priateľstva

   

  V dňoch 2.6.2014 a 10.6.2014 sa na Základnej škole Gorazdova v Bánovciach nad Bebravou uskutočnili dva navzájom súvisiace projekty s názvom „Spolu bez predsudkov“ a „Cestujeme spolu za poznaním“. Ich cieľom bolo skamarátiť deti zo špecializovanej  triedy s ostatnými žiakmi školy, a tak vytvoriť lepšie vzťahy a naučiť deti vzájomnej empatii. Na prípravnej fáze projektu „Spolu bez predsudkov“, ktorá sa konala dňa 2.6.2014, sa zúčastnili žiaci 4.B triedy a žiaci zo špecializovanej triedy. Počas nej  deti na papier kreslili svoje predstavy na tému "Spolu bez predsudkov". Následne realizačný tím vybral kresbu, ktorá téme zodpovedala najviac. Jej majiteľ bol odmenený sladkou odmenou. Všetci zúčastnení boli tiež obdarovaní odznakom, na ktorom bol vyobrazený návrh výhercu, Tea Kováča. Pokračovali sme realizačnou fázou projektu „Cestujeme spolu za poznaním“. Naším cieľom boli Levice. Navštívili sme Atlantis Centers, kde sme si na vlastnej koži vyskúšali viaceré fyzikálne javy, napríklad od Alberta Einsteina či Isaaca Newtona. Pripravené tu boli rôzne atrakcie, ako napríklad návšteva Egyptskej ríše, hlavolamy, vzduchová bublina, tajomstvo zrkadiel a iné zaujímavosti. Neskôr sme sa presunuli do centra mesta, kde sme si prezreli zrúcaninu Levického hradu aj miestne Tekovské múzeum. Sprievodkyňa nám ukázala stálu expozíciu Tekovského múzea i mennú expozíciu Od konope ku košeli. Na záver sme si oddýchli v miestnom parku, kde deti zábavnou formou ohodnotili tento poznávací deň a ich pozornosť sme si preskúšali jednoduchým kvízom. Všetky tieto aktivity boli financované IUVENTOU a konali sa v rámci Národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax. 

      Bibiána Adamčová, 9.B

      Barbora Špánková, 9.B

 • Miss ŠKD 2014

  Dňa 24.6.2014 sa konala v ŠKD veľkolepá show MISS ŠKD 2014. Bolo to zábavné popoludnie,  v ktorom súťažilo 15 krásnych dievčat 1.-3. ročníka. Súťažiace sa v úvode predstavili voľnou disciplínou- spevom, tancom, recitáciou a kreslením. Dievčatá si zmerali svoje sily v šikovnosti, pozornosti a rýchlosti. Akciu spestrili dievčatá 4. ročníka Chiara a Laura. Pripravili si pre všetkých originálne tanečné vystúpenia. Publikum aj porota boli príjemne prekvapené pri pohľade na smelosť a šikovnosť súťažiacich dievčat. Rozhodovanie o víťazkach  preto nebolo vôbec ľachké. Druhou vicemiss sa stala prváčka Linda Kováčová, prvou vicemiss Lucka Kúdelová. Titul Miss ŠKD 2014 získala druháčka Veronika Poluchová. Prítomné publikum si volilo miss sympatia. Titul získala druháčka Lucka Kúdelová. Srdečne blahoželáme a všetkým odvážnym dievčatám ďakujeme za účasť. Utorkové popoludnie bolo pre mnohých nezabudnuteľným zážitkom a niektoré okamžiky sa vryli do sŕdc viacerých z nás.

 • Noc v škole

  Každý rok sa v našej škole koná akcia s názvom Noc v škole. Nebolo to inak ani tento rok. 13.6. mali žiaci 3.A našej školy znova možnosť zúčastniť sa tejto akcie. Hneď ráno sa stretli v triede, vzali sme si športové potreby, deky, dobroty a vodu a vybrali sme sa von. Strávili sme dopoludnie plné hier, futbalu, tenisu, kreslenia na chodník, rozhovoru a smiechu. Keďže sme časom vyhladli, vybrali sme sa do neďalekej pizzérie, kde sme si všetci dali dobrú pizzu a osviežujúci nápoj. Keďže miesto ponúkalo aj preliezky, dobre sme sa zabavili i na nich. Po návrate do školy sme zvládli zjesť kúsok obeda a odbehli sme si domov po veci. Keď sa žiaci vrátili poobede späť do školy, kedy už ostatní boli dávno doma, čakali ich tam už starí známi kamaráti, ktorí každoročne pomáhajú s touto akciou. Keď sme sa všetci znova zišli, začali sa tvorivé dielne. Najprv si vyrobili vlastné sviečky, každý si mohol vybrať aj svoju farbu. Potom si vyrobili sladké muffinky, podľa jednoduchého hrnčekového receptu a kým sa piekli, spravili sme si krásne nové tričká. Potom sme ešte trochu poplietli so špajličkami a bavlnkami a už nás čakala príroda. Vonku sme si založili oheň, nachystali zeleninku, chlebíčky, špekáčiky a ražníky a mohlo sa začať opekať. Každý sa snažil pomôcť a priložiť ruku k dielu. Chalani využili čas a dopriali si ešte futbal a naháňačky, dievčatá sa zatiaľ rozprávali, skákali cez gumu alebo len tak posedávali a sledovali suchozemskú korytnačku Albína, ktorý nám robí spoločnosť každý rok. Keď sa pomaličky začalo stmievať pobrali sme sa tento rok spať domov, ale na budúci rok, budeme opäť spať v škole :) Tešíme sa všetci na nové zážitky, tvorivé dielne, športové hry i nové aktivity. 

 • 19. 6. 2014

  Do galérie Olympiáda boli pridané fotografie.

 • 19. 6. 2014

  Do galérie Noc v škole boli pridané fotografie.

 • 18. 6. 2014

  Žiačky 9. ročníka s pani učiteľkou Vrankovou dnes škôlkárom a prvákom pripravili zaujímavé dopoludnie - chemickú šou. Predstavenie začali piesňou "Učiteľka chémie", kde ich na klavír doprevádzala naša talentovaná učiteľka Simonka Kršková. Deti mohli vidieť množstvo pokusov s rôznymi chemikáliami ako cukor, sóda bikarbóna, ocot, etanol, olej a pod. Zapájali sa do aktivít odpovedaním na jednoduché otázky, ale aj ako "odborný dozor" nad pokusmi. Zopár pokusov, ktoré pani učiteľka robila so žiakmi 9. ročníka na hodinách chémie, si deti pozreli aj cez dataprojektor. Na konci predstavenia sa pani učiteľke a jej šikovným žiačkam poďakovali deti veľkým potleskom. Od pani riaditeľky si za svoju námahu, bystrosť a iniciatívu vyslúžili medailu.

   

   

 • 11. 6. 2014

  Žiaci prvého ročníka sa dňa 11.6. vybrali na školský výlet do Bojníc. Spolu s pani učiteľkami a vychovávateľkami sa nedočkavo tešili na "Rozprávkový zámok". Po vystúpení z autobusu sa žiaci posilnili desiatou v blízkom parku, trošku oddýchli a vybrali sme sa vystúpenie sokoliarov Aquila. Okrem vtipných scénok s historickým nádychom sme si mohli prezrieť a pohladkať najznámejších dravcov. Po pútavom vystúpení sme sa vybrali na Bojnický zámok, kde nás pri vstupe najprv čakali krátke súťaže o sladkú odmenu. Čarovná víla uviedla deti do prvej komnaty, kde sa nám predstavila prvá z rozprávok. Napriek tomu, že takmer všetky deti tieto rozprávky už čítali a poznajú ich, veľmi ich jednotlivé príbehy očarili. Aktívne sa zapájali do odpovedania otázok, za ktoré získali 4 indície (pečiatky) - kvietok, hrášok, ihlu a labuť. Tak sa všetky deti stali "rozprávkovými majstrami". Na konci predstavenia sme sa všetkým poďakovali a vybrali sme sa osviežiť malou zmrzlinou, či ľadovou drťou do blízkych stánkov. Žiaci mali možnosť kúpiť si za vreckové malú drobnosť. Príjemne unavení sme potom nasadli na autobus a tešili sa z krásnych zážitkov.

 • Športová olympiáda

  17. júna sa našej škole už po štvrtýkrát konala športová olympiáda pre žiakov 1. - 4. ročníka. Deti mali možnosť vyskúšať si svoje sily v rôznych športových disciplínach ako člnkový beh, šprint, vytrvalostný beh, skok do piesku, hod do diaľky i na cieľ. Najlepší športovci boli odmenení medailami a na ostatných čakala cukríková miska. Keďže aj počasie bolo výborné, žiaci prežili netradičný deň v závere školského roka a odchádzali domov s úsmevom na tvári.

 • Bánovce žijú zdravo

  13. 6. 2014

  Bánovce žijú zdravo

  Dňa 11.6.2014 CVČ v spolupráci so Slovenským červeným krížom v Bánovciach nad Bebravou usporiadalo zaujímavú akciu, venovanú Dňu zdravia. Tejto akcie sa zúčastnila aj naša Hliadka mladých zdravotníkov, ktorá mala na starosti predvádzať pred širokou verejnosťou na hlavnom námestí ošetrenie všetkých typov krvácania. Každá škola mala svojho figuranta. Tejto úlohy sa zhostili vysoko kvalifikovane, aj z toho titulu, že z okolo prichádzajúcich žiakov z iných škôl došlo ku kolapsu jednej žiačky, ktorej automaticky poskytli prvú pomoc.  

           

  Ing. Emília Oravcová

   

 • Základný plavecký výcvik

  V dňoch 9. až 13. júna sa žiaci druhého ročníka zúčastnili základného plaveckého výcviku. V prvý deň sa deti pútavými hrami oboznámili s vodou  a učili sa ponárať a splývať. Aj keď to bolo pre niekoho náročné, prekonali svoj strach a s radosťou sa tešili na ďalší deň. Postupne sa zdokonaľovali v plávaní, nechýbali ani skoky do vody. V posledný deň prebehla súťaž v plávaní a najlepší si odniesli diplom.

 • 10.6. deň ako iný, ale predsa trochu odlišný pre deti v ŠKD. Pani vychovávateľky  pre deti pripravili športové popoludnie. Slnko veľmi pálilo a tak sa deti sústredili v telocvični. Aj tam mala súťaž tú správnu atmosféru. Na štyroch stanovištiach si precvičili presnú mušku, odhad, šikovnosť, obratnosť, narábanie s loptou, aj s florbalovou hokejkou. Najlepší čas a najvyšší počet bodov rozhodol o víťazoch. Z prvákov to boli Samko Rusňák, Samko Farkaš a Martinko Mikulovský. Zo žiakov 2.-4. ročníka sa víťazmi stal Samko Adamus, Šimonko Baláž a Dávidko Pilch. Víťazom blahoželáme. Pamiatkou im budú diplomy a vecné ceny.  Po skončení súťaží si všetky deti zahrali vybíjanú, víťazom sa stal druhák Matúško Strelka.

 • 6. 6. 2014

  Do galérie Výlet 4.A a 3.B boli pridané fotografie.

 • Píšem, píšeš, píšeme

  V posledný májový piatok vyhodnotili 12. ročník literárnej súťaže žiakov základných škôl a osemročných gymnázií Trenčianskeho kraja s názvom Píšem, píšeš, píšeme. Trojčlenná porota v zložení Silvia Havelková, Beatrice Kolatková a Nora Hlubinová hodnotila 300 prác z 37 prihlásených škôl. Nám urobili radosť Natálka Kobydová
  zo 7.B, ktorá získala 2. miesto v próze v 2. kategórii a Terezka Šinská z 9.B, ktorá skončila na 3. mieste v rovnakej kategórii.
  Obom žiačkam blahoželáme a ďakujeme im za peknú reprezentáciu školy.

  Mgr. Jana Fabianová

  Terezka Šinská pri preberaní ocenenia

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou 957 04
  Ul.Gorazdova 1319/6
 • +421 038 7602906
  telefón do školskej jedálne: 7603918

Fotogaléria