Novinky

 • Za snehom na Čierny vrch 997 m.n.m

  V sobotu dňa 06. 02 2016 sme sa z Turistického krúžku a krúžku Ochrany prírody vybrali za snehom do oblasti južných svahov Strážovských vrchov. Konkrétne sme vystúpili na Čierny vrch 997 m.n.m.. Kto si ráno privstal zažil opäť raz kopu srandičiek. Trasu sme volili klasickú. Z BN sme vyrazili miestnym autobusom do obce Kšinná. Odtiaľ sa napojili na zelenú turistickú značku do sedla pod Čiernym vrchom a pokračovali strmým chodníkom hore, až na rázcestie napájajúce sa na  Mirov chodník. Tam sme volili variantu C, pretože A a B boli nevhodné. TZCH (turisticky značený chodník) bol strmý a ľadový, a tak sme išli viac vpravo. Úzkym chodníkom sme prišli na malú rúbaň, ktorá viedla až na vrchol. Vrchol bol v hmle a výhľady takmer žiadne. Nám turistom to ale vôbec nevadilo, pretože turista nechodí do hôr len v peknom počasí. Rozdávali sa sladkostí a pamätné listy. Občerstvili sme sa, teplejšie obliekli a išli dole po svahu miestnej súkromnej zjazdovky. Deti si užili sneh ako sa patrí: sánkovali sa, guľovali a stavali snehuliakov. Cestou dole sa v nižších polohách vplyvom plusových teplôt sneh roztopil. Akoby iná krajina. V Kšinnej sme sa zastavili a občerstvili v Kultúrnom dome, dali mieste špeciality, navštívili detské ihrisko a tesne minuli fašiangový sprievod. Žiaľ, išiel nám už autobus. Ďakujem za účasť každého turistu. Obzvlášť skláňam klobúk pred prváčikmi. Konkrétne pred Laurikou Šikovou z 1.B a Maťkom Lukáčikom z 1.A, ktorí bez problémov zvládli celú trasu (cca 13 km 650 m prevýšenia) bez pomoci! Horám zdar priatelia do najbližšej túry. Tešíme sa :)

 • KARNEVAL

  "Chystajte si deti masky bude smiech a špás!

  Fašiangový karneval dnes prišiel medzi nás.

  Kráľ a šašovia, všetci už sú tam, detský karneval práve prišiel k nám!"

  Touto milou básňou Alicka otvorila tohtoročný karneval. Deň,na ktorý sa naše deti veľmi tešili. Veď fašiangy by neboli fašiangami, keby sa deti nemohli predstaviť v parádnych kostýmoch. Už od rána bolo cítiť atmosféru blížiacej sa zábavy. Veselá hudba, smiech detí, pestré kostýmy, dobrá nálada sa rozliehala po celej škole. 136 pekných masiek - princezné, indiáni, mimozemšťania, bojovníci, zvieratká, všakovaké postavičky z ríše rozprávok, športovci, kúzelníci, ale aj pastelka, Rubikova kocka, ceruzka, vrecko múky... Skrátka, paráda :) Deti si zahrali rozprávku s hrou na farbu, zlatú bránu, súťažný tanec s loptami. A samozrejme si aj zatancovali. Dobre im padli chutné šišky a čaj, ktoré pripravili ako každý rok naše pani kuchárky. Všetky deti boli rovnako odmenené. Spomedzi všetkých si deti vybrali najsympatickejšiu masku. Získal ju Samko tretiak s maskou hviezneho rytiera STAR WARS. Ďakujeme všetkým za zdarný priebeh karnevalu a už teraz sa tešíme na ten ďalší v budúcom roku.

 • ZIMNÉ RADOVÁNKY V ŠKD

   

  Pani zima je tento rok skúpa na sneh. Ale aspoň pár dní sme si ho užili. Tešili sa z neho aj deti v školskom klube. Vytiahli boby, sánky, klzáky. Popoludnia využili na šmýkanie, sánkovanie, guľovanie. Deti sa do sýtosti vyšantili. Spoločne stavali snehuliakov, iglu, vyguľovali aj pani vychovávateľky. Tešíme sa na ďalšiu snehovú nádielku. Snáď nám ju Perinbaba ešte nadelí.  :)

 • Šaliansky Maťko - okresné kolo

  Dňa 27.1.2016 sa v Centre voľného času v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko. Našu školu zastupovali víťazi jednotlivých kategórií. V 1. kategórií to bol žiak 3.A Samuel Hainc, v 2. kategórií žiačka 5. A Ema Šiková a v 3. kategórií žiačka 6. B Aneta Hudecová. Všetci reprezentanti školy obstáli so cťou. Najviac však potešil Samko Hainc, ktorý vo svojej kategórií obsadil 1. miesto a bude školu i okres reprezentovať na krajskom kole v Trenčíne. Srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

 • 5. 2. 2016

  Do galérie KARNEVAL boli pridané fotografie.

 • 5. 2. 2016

  Do galérie ZIMNÉ RADOVÁNKY V ŠKD boli pridané fotografie.

 • Literárna súťaž Jesenský

  25.1.2016 sa v ZUŠ Dezidera Kardoša konalo slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Jesenský. Literárne práce žiakov hodnotila porota v zložení: Silvester Lavrík – spisovateľ, režisér, publicista a riaditeľ ZUŠ, Eva Lavríková – prekladateľka, ktorá prináša na Slovensko nórsku literatúru a Rozália Vlasková – redaktorka Rádia Junior. Treba povedať, že naši žiaci v silnej konkurencii obstáli veľmi dobre. Do 1. kategórie bolo prihlásených spolu 64 prác, 28 v poézii a 36 v próze. V tejto kategórii boli úspešní Samuel Hainc, Bystrík Paulen, Róbert Zaťko a Benedikt Zelenák z 3.A triedy. V 2. kategórii, v ktorej porota hodnotila 79 prác, 38 v poézii a 41 v próze, získala titul Mladý Jesenský Kristína Pietriková zo 6.B. Do tretej kategórie bolo zaradených 71 prác, z toho 42 v poézii a 29 v próze. V tejto kategórii porotu oslovili práce Vladimíra Polucha z 8.A a Svetlany Koreňovej zo 6.A triedy. Všetkým úspešným autorom, držiteľom titulu Mladý Jesenský, blahoželáme, ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy a prajeme im ešte veľa inšpirácie v ich tvorbe.
  Mgr. Jana Fabianová  

 • Prváci prevzali svoje prvé vysvedčenie

  Dňa 29. 1 bol významný hlavne pre prváčikov. V tento deň som ešte pred samotným odovzdávaním výpisov vysvedčení dostala otázku od žiaka: ,,Pani učiteľka čo je to -TO- vysvedčenie?´´ Moja odpoveď znela: ,,Je to premena malinkého človiečika, ktorý prvýkrát vstúpil do školy ako nováčik na riadneho žiaka. Je to výsledok tvojej aktivity na hodinách a príprav na ne. Najlepšie výsledky majú tí, ktorí vyvíjajú veľkú snahu počas celého polroka.´´ Žiaci sa na svoje PRVÉ vysvedčenie tešili, bolo to vidno na ich rozžiarených očkách. A aby sme len toľko nerozprávali o hodnotení ako takom, žiaci si to v tento deň aj prakticky vyskúšali. Dnes to boli práve oni, čo mohli hodnotiť ako seba, rodičov, tak aj učiteľov za ich polročnú snahu. Nás učiteľov zhodnotili ústne, seba kresbou a rodičov adekvátnou známkou za (napr. ranné budenie, príprava desiaty, pomoc s domácimi úlohami atď.), ktorú vpisovali do VYSVEDČENÍ PRE RODIČOV, pretože nielen Vy - milí rodičia môžete hodnotiť svoje ratolesti, ale aj ony môžu hodnotiť Vás - Nás. Nezabúdame na interakciu učiteľ - žiak - rodič.

 • Šaliansky Maťko - školské kolo

  Dňa 18.1. sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí "Šaliansky Maťko." Zúčastnilo sa ho 19 žiakov 1. a 2. stupňa. Rozdelení boli do III. kategórií, a keďže žiaci predviedli kvalitné prednesy, ocenili sme tentokrát viacerých z nich. 

  I. kategória (2. - 3. ročník):

  1. miesto: Samuel Hainc, 3.A

  2. miesto: Tamara Mária Garajová, 2.A a Nina Ambrusová, 3.A

  3. miesto: Šimon Oravec, 2.A a Rebeka Kováčová, 3.A

  II. kategória (4. - 5. ročník):

  1. miesto: Ema Šiková, 5.A

  2. miesto: Lucia Kúdelová, 4.A a Simona Gráčová, 5.A  

  3. miesto: Miriam Mikulovská, 5.A a Ema Oravcová, 4.A

  III. kategória (6. – 7. ročník):

  1. miesto: Aneta Hudecová, 6.B

  2. miesto: Alica Chudobová, 7.A

  3. miesto: Katarína Oboňová, 6.A

  Srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia v okresnom kole!

 • Manuálna zručnosť našich žiakov

  Na našej škole sme sa rozhodli zriadiť ďalšiu počítačovú miestnosť. Pri realizácii tohto nového projektu prejavili žiaci 7. ročníka Andrej Cigáň a Lukáš Plačko nadpriemerné manuálne zručnosti vzhľadom na ich vek. Pri práci s náradím si počínali ako "strarí majstri remesla". Sme veľmi radi, že na našej škole vyrastajú takéto talenty, veď vždy platilo a bude platiť - remeslo má zlaté dno. Talent chlapcov budeme ďalej podporovať a rozvíjať.

  Spomínaným žiakom zároveň ďakujeme za ochotu podieľať sa na zveľaďovaní školy.

 • Ples dopadol na "výbornú"

  Po deväťročnej odmlke sme dňa 16. 1. 2016 zorganizovali už XV. ročník Školského reprezentačného plesu. Sme veľmi radi, že podnet prišiel od samotných rodičov, čo vnímame ako znak spolupráce a dôvery. Po veľmi vydarenej "Guláš párty" počas letného tábora a Vianočnej besiedke sme tak mohli uskutočniť už tretie hromadné stretnutie zamestnancov a rodičov školy v priebehu krátkeho obdobia pol roka.

  Veľmi nás teší, že reči o interakcii rodič - učiteľ - žiak nie sú len klišé, ale stávajú sa realitou. Veríme, že len dôvera a spolupráca školy s verejnosťou môže priniesť vytúžené ovocie a vytvoriť zdravé a podnetné prostredie pre výchovno-vzdelávací proces.

  Na tomto mieste chceme poďakovať zástupcom z Rady rodičov, najmä p. Šikovi, Farkašovi a Kováčovi s manželkou, ktorí odviedli veľký kus práce pri organizovaní spomínanej akcie. Za zamestnancov školy vložili svoj vklad energie ekonómky Zuzka Michaličková a Saška Samešová, pedagógovia Viera Švecová, Lenka Oravcová, Nadežda Kyselicová, Alena Bujnová, Danica Žitňanová, Marián Krbata, Martin Urban a Andrej Kúdela. Kuchárky na čele s vedúcou ŠJ Janou Križanovou predviedli svoj "štandard", to znamená, že  ich menu bolo naozaj vynikajúce. Nakoniec ako vždy smiley.

  Výbornú atmosféru plesu  umocňovala kapela Melódia, ktorá ozaj nedovolila nikomu sedieť. 

  Cieľ akcie bol teda splnený. Príjemná atmosféra a dobrá nálada ešte viac utužila vzťahy prítomných hostí i personálu. No a pridanou hodnotou bol výťažok vyše 1 000 €, ktorý poputuje na konto rodičovského združenia a tým pádom i na zlepšenie podmienok výučby pre ich deti - našich žiakov.

  Na záver patrí veľké poďakovanie sponzorom, ktorí pripravili pre účastníkov bohatú tombolu. Hlavnú cenu venovalo Rodičovské združenie pri ZŠ Gorazdova.

  Zoznam cien a sponzorov:

  1. Prilba pre motocyklistov – firma Motomiro BN
  2. Jablká a jablková šťava – Fructop Ostratice s.r.o.
  3. Lyžiarske palice – Georgi Paraskov GMI BN + sponzorsky dodal zeleninu na prípravu jedál
  4. Pekárenský výrobok – Pekáreň Oto Mikloš Krásna Ves
  5. Víno + sada šálok – p. Dzian Pavol
  6. Rádio Hyundai – poslanec NRSR p. Ľubomír Želiezka
  7. Vlasová kozmetika – kaderníctvo Mystic BN
  8. Poukaz do autoumyvárne – Umycentrum BN
  9. Balenie sirupov – firma Quart p. Dušan Jankovič
  10. Originálny futbalový dres ŠK Slovan Bratislava s podpisom – futbalista Samuel Štefánik
  11. Stôl pod počítač – firma Kočiš nábytok BN
  12. Reštauračný poukaz v hodnote 10 € - reštaurácia Jasmín
  13. Reštauračný poukaz v hodnote 15 € - reštaurácia Jasmín
  14. 50 € poukaz na letecký zájazd alebo 25 € poukaz na autobusový zájazd – Cestovka Majo BN
  15. Darčeková taška + fľaša vína – firma Natur pack a.s. (separovaný zber odpadu)
  16. Cestovná taška – stánok Aténa BN p. Pavol Ďurmek
  17. 20 € poukážka na nákup mäsa a mäsových výrobkov – Mäsiarstvo Hrbáček
  18. 20 € poukážka na nákup mäsa a mäsových výrobkov – Mäsiarstvo Hrbáček
  19. 2 x 5 vstupov do Crossgym centra – p. Lucia Kršková
  20. Modranské víno s chráneným označením pôvodu – p. Garajová
  21. Drevorezba – p. Štefan Znášik BN
  22. Syrová torta – Milsy a.s. BN
  23. Mliečny balíček – Milsy a.s. BN
  24. Mliečny balíček – Milsy a.s. BN
  25. Mliečny balíček – Milsy a.s. BN
  26. Darčeková poukážka v hodnote 10 € - kozmetický salón K&L Beauty p. Dubrovayová Lívia
  27. Darčeková poukážka v hodnote 10 € - kozmetický salón K&L Beauty p. Palušová Katarína
  28. Darčeková poukážka v hodnote 15 € na nákup mäsa – mäsiarstvo Šiko Róbert BN
  29. Kozmetika pre auto + elektrický skrutkovač – firma Sparex BN
  30. Prepravka – firma Bito BN
  31. Balíček s tekutým potešením a príslušenstvom – firma Dursaj p. Macko
  32. Víno + poukaz na 10 x obedové menu – Hostinec Kanada
  33. Balíky triesok na rozkladanie ohňa – Gáter Kurej BN
  34. Exteriérová lavička – p. Kováč Marián zváračské a zámočnícke práce BN
  35. Darčekové balenie značkového piva Plzeň – p. Ernst Vincent
  36. Košeľa – Eterna BN
  37. Zrkadlo – sklenárstvo Ďuriak BN
  38. Originálny ručne maľovaný obraz – p. uč. a výtvarník Krbata Marián
  39. Značkové víno z Modry + Modranská majolika – p. Ernst Jozef
  40. Poukážky na fotenie v hodnote 90 € - Fotoateliérbn p. Zachar
  41. Poukážky na fotenie v hodnote 60 € - Fotoateliérbn p. Zachar
  42. Soda Stream + sirupy – p. Tibor Dubrovay
  43. Tlačiareň – PP Elektronika s.r.o. p. Porubský Pavol

  Hlavná cena: LED televízor Samsung – Rada rodičov pri ZŠ Gorazdova

  P.S. Ak má byť aj o rok podobne vydarený ples, potom ho radi zorganizujeme.yes

  P.S.1 Upratovačky si na druhý deň ráno so všetkým hravo poradili - tiež veľká vďaka dievčatá.

  A.K.

   

 • 19. 1. 2016

  Do galérie Chemická show boli pridané fotografie.

 • CHEMICKÁ SHOW

  14.1.2016 sa uskutočnila chemická show pre žiakov piateho až deviateho ročníka. Pozvali sme si odborníkov, ktorí prezentujú chemické pokusy po celom Slovensku. Deti mohli vidieť množstvo zaujímavých pokusov, ako napríklad výbuch sopky, vodíka, výrobu slizu, vytvorenie „plazivej hmly“ pomocou suchého ľadu, vznik slonej pasty a mnohé iné. Každý pokus bol spojený aj s teoretickým vysvetlením, počas, ktorého deti dostávali mnohé otázky, takže v priebehu 60 minútového programu prebrali učivo od šiesteho po deviaty ročník. Niektoré pokusy si vyskúšali aj naše deti. S. Paluš z 8.A triedy a V. R. Mikušová z 5.A triedy si vyskúšali výrobu slizu. Žiakovi zo 6.A triedy D. Fišerovi pripravili zmes, ktorú mu dali na ruku a po zapálení mu ruka „horela“. Cieľom akcie bolo prezentovať deťom chémiu hravou a zábavnou formou, aby po zhliadnutí programu zistili, že chémia nemusí byť len teoretická. Avšak k tomu, aby mohli prejsť na praktickú časť chémie, teda tú zábavnejšiu formu je dôležité k štúdiu chémie pristupovať zodpovednejšie, nakoľko len po poznaní chemických látok a ich vlastností je možné vyskúšať rôzne experimenty.

 • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 13.1.2016 sa konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Našu školu reprezentovala    žiačka 9.B Lenka Krchlíková v kategórii B a Suffiyaan Shaikh zo 7.A v kategórii A. Obaja úspešne obsadili tretie miesto. Srdečne blahoželáme!

         Ing.Oravcová Emília

 • Návšteva divadelného predstavenia

  13.1. sa starší žiaci vybrali za kultúrou. Tradične, ako každý rok, nás privítalo Divadlo Andreja Bagara v Nitre, ktorému sme už roky verní a odkiaľ vždy odchádzame s príjemnými pocitmi. A nesklamalo nás ani teraz. Pozreli sme si hru Arthura Winga Pinerona Sudcove starosti v úprave a réžii Svetozára Sprušanského. Išlo o klasickú komédiu z obdobia viktoriánskeho Anglicka s piesňami z konca 18. a začiatku 19. storočia s textami Martina Sarvaša. Táto výtvarne výpravná inscenácia v sebe spájala situačný a konverzačný humor, postavený na hravom príbehu. V hlavných úlohách sa predstavili fantastickí herci, známi z úspešných televíznych seriálov. Po skvelom zážitku viedli naše kroky do nákupného centra. Výsledok? Plné žalúdky a ľahšie peňaženky. Počasie nám tiež bolo naklonené, zmokli sme až v Bánovciach. Za sprostredkovanie pekného zážitku ďakujeme pani učiteľke Žatkovej, ktorá túto akciu zorganizovala.
  Mgr. Jana Fabianová

 • Rekonštrukcia toaliet počas zimných prázdnin

  Počas zimných prázdnin sa nám podarilo kompletne zrekonštruovať toalety pre žiakov 1. - 4. ročníka. Rekonštrukcia zahŕňa: nový obklad, dlažba, vymurovanie kabíniek, nová sanita, pákové batérie, nové vodovodné rozvody, zrkadlá. Našim cieľom je zvýšiť kultúru a úroveň hygieny na škole a zároveň chrániť životné prostredie používaním úsporných zariadení na toaletách. Veríme, že naši žiaci budú nové priestory chrániť a udržiavať v čistote. Dúfame, že sa nám v blízkej dobe podarí vynoviť sociálne zariadenia i pre starších žiakov.

  A. Kúdela

 • Trojkráľový výstup na Vysokú (510 m)

  Dňa 6. 1. 2016 sme sa už tradične rozhodli osláviť sviatok Troch kráľov výstupom na Vysokú. Sme veľmi radi, že s k našim výletom postupne pripájajú i rodičia. Tentokrát sme si vybrali netradičnú výstupovú trasu zo Zlobín cez strelnicu a odtiaľ "nadivoko" cez les až na hrebeň, kde sme sa napojili na chodník vedúci z Timoradze. Na vrchole Vysokej nás čakali ďalší štyria žiaci a jeden rodič našej školy. Príjemným prekvapením bol oheň, ktorý založili spomínaní kamaráti s rodičmi z Ľutova. Po občerstvení a oddychu sme sa vydali po turisticky značenej trase domov. Nechýbala zastávka pri Rákociho dube a odtiaľ pešo až do Bánoviec. 

  Ďakujeme všetkým za príjemne strávený sviatočný deň a tešíme sa na ďalšom výlete priatelia. A. Kúdela

 • 21. 12. 2015

  Do galérie ZIMA V ŠKD boli pridané fotografie.

 • Vianočná besiedka a divadelné predstavenie pre škôlkarov, žiakov školy a rodičov.

  Už tradične sa na našej škole konala Vianočná besiedka.Deti z divadelného krúžku zahrali rozprávku Snehulienka a sedem trpaslíkov. Snehulienka, kráľovná, trpaslíci aj princ si veselo zaspievali a zatancovali. Malí herci  pozvali na svoje divadielko aj kamarátov z MŠ Hronského, z MŠ Komenského a deti  z prvého stupňa našej školy ZŠ Gorazdova. Tento rok sa po prvý krát predstavili aj žiakom Špeciálnej školy v Bánovciach nad Bebravou. Deti svojim výkonom prispeli k príjemnej predvianočnej atmosfére na našej škole. O kultúrny program sa postarali aj dievčatá z tanečného krúžku a speváci – štvrtáci. Hostí sa zišlo na besiedke neúrekom. Pripravili sme pre nich vianočný punč, voňavú kapustnicu, koláče. Deti si vyskúšali pečenie vianočných oblátok, v tvorivých dielňach si vyrobili pekné vianočné výrobky.Všetkým prítomným ďakujeme za hojnú účasť a prajeme krásne a pokojné Vianoce.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou 957 04
  Ul.Gorazdova 1319/6
 • +421 038 7602906
  telefón do školskej jedálne: 7603918

Fotogaléria