Novinky

 • V dňoch 23. až 26. marca absolvovali naši druháci základný plavecký výcvik. Pre niektorých to bolo prvé zoznámenie sa s plávaním, ale všetci to zvládali veľmi dobre smiley Ráno čakal nedočkavých žiakov autobus pristavený k bočnému vchodu. Keďže sa plávania zúčastnili obe triedy s veľkým počtom žiakov, najprv si zaplávala trieda 2.A a neskôr ich vystriedala 2.B. Pani učiteľky najprv deťom vysvetlili, ako a kde si majú ukladať do šatne veci, aby na nič nezabudli. Potom si žiaci pripravení na plávanie nastúpili k bazénu a čakali na pokyny plavčíkov, ktorí sa im trpezlivo venovali. Okrem šantenia, špliechania, naháňačky, či ponárania si žiaci zasúťažili v "lovení" pukov, kto dlhšie vydrží pod vodou, kto prvý dopláva ku kraju bazéna a pod. Učili sa splývať, plávať s doskami, aj bez nich, vyskúšali si tiež skákanie do vody a väčší odvážlivci si zaskákali aj do hlbšej vody. Deťom sa plavecký výcvik veľmi páčil a už teraz sa tešia na zdokonaľovací, ktorý bude v 3. ročníku.

 • OZNAM ŠKD

  Oznamujeme rodičom, že vo štvrtok 26.3.2015 školský klub detí končí svoju činnosť o 15:30 hod. V piatok 27.3.2015 o 16:00 hod.

 • Čierny vrch 997m.n.m

  V druhý jarný deň (21.3 2015) sme s turistickým krúžkom zavítali do pohoria Strážovské vrchy. Dnešným cieľom bol Čierny vrch s výškou 997 m.n.m. Kóta Čierneho vrchu leží na hrebeni Nitrických vrchov. Vrchol neposkytuje veľa výhľadov, ale čo - to je z neho vidno. Počasie nám od rána prialo. Nad našimi hlavami  sľubovali jasno a mierne veterno. Zavčas rána teda  rozliepame oči a skoro ráno už sedíme v  autobuse  - smer Kšinná. Tam vystupujeme a naše kroky vedú Kšinianskou dolinou po zelenej značke cez Stavanie, Tónovu a Vrzoňovú lavičku. Prichádzame pri rázcestie, kde sa cesty delia a my odbočujeme vpravo, po neznačenom chodníku. Vyberáme si strmšiu, ale zato kratšiu výstupovú cestu. Hustý porast sa striedal s lúkou, sem - tam výhľad na hrebeň a sedlo. Na naše prekvapenie bol ešte miestami vo vyšších polohách sneh. Na vrchol sme prišli o 11:00hod. Deti si vychutnali posledné zvyšky snehu, čo nám zima zanechala, občerstvili sa, pofotili a hlavne sme si sadli a oddýchli. Spiatočnou cestou sme išli skratkou cez lyžiarsku lúku. Miestami bol chodník zľadovatený, ale zato sa deti mohli dolu kopcom pošúchať po zadkoch. Z lyžiarskej lúky sme obdivovali protiľahlý hrebeň Malej Magury. Ďalej sme pokračovali cez sedlo pod Čiernym vrchom a retranzačnú vežu, kde sme si spravili predposlednú spoločnú fotku a odtiaľ nás čakalo už len klesanie, až pri autobusovú zastávku. Výstup sme zdolali všetci v zdraví a dúfam, že s peknými zážitkami. Celkom sme si dali do tela.Teším sa opäť na ďalšiu spoločnú turistiku. HORÁM ZDAR!

 • Oznam pre rodičov

  Oznamujeme rodičom, že dňa 27. 3. 2015 (piatok) bude z organizačných dôvodov skrátené vyučovanie. Ročníky 1.-4 - vyučovanie končí po 4. vyučovacej hodine, ročníky 5-9.A - vyučovanie končí po 5. vyučovacej hodine.9.B trieda sa učí podľa rozvrhu.ŠKD končí o 16.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

 • Beseda s príslušníkmi mestskej polície 2x

    Mestská polícia    

  Dňa 25.03.2015 uskutočnili príslušníci mestskej polície Štefan Urbanovský, mladší strážnik špecialista, a Dušan Bielik, starší inšpektor, besedu na tému: "Prevencia závislostí " v 7. A na hodine občianskej náuky. Odborne vysvetlili žiakom, ako sa vyvarovať nežiaducim vplyvom dnešnej doby a názorne uviedli príklady zo života v ich každodennej praxi. V ten istý deň zrealizovali druhú besedu v 5. A na hodine občianskej náuky. Oboznámili žiakov, ako reagovať v kritickej situácii, na ktoré telefónne číslo zavolať a požiadať o pomoc. Za tieto dôležité informácie a priateľský prístup obom príslušníkom ďakujem.         Mgr. Denisa Žatková

 • Exkurzia v Uhrovci

  V piatok 20.3. 2015 sa tretiaci našej základnej školy vybrali do Uhrovca, do rodného domu Ľudovíta Štúra. Na hodinách vlastivedy sa dozvedeli základné poznatky o zakladateľovi spisovnej slovenčiny a tie si doplnili v Uhrovci po pútavom výklade o živote a smrti tohto velikána našich dejín. Pri tom stihli ešte pozorovať aj čiastočné zatmenie Slnka, ktoré pripadlo práve na ten deň.

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  24.3.2015 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo 61. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, v ktorom súťažilo 56 žiakov v troch kategóriách z 12-tich škôl. Výkony súťažiacich hodnotila porota v zložení: Mgr. Andrea Dúcka, Mgr. Zuzana Varhaníková, Mgr. Miriam Kiripolská (poézia) a Mgr. Danuša Čačková, Mgr. Denisa Žatková, Mgr. Ľubomír Bacho (próza). Našim žiakom sa podarilo uspieť vo všetkých troch kategóriách. V I. kategórii (poézia) obsadila 3. miesto Rebeka Kováčová z 2.A, v II. kategórii (próza) skončil na 3. mieste Samuel Kluvánek z 5.B a v III. kategórii (próza) získala 3. miesto Alžbeta Lexmannová z 9.A triedy. Ako vidno, magická trojka im bola súdená.Tri tretie miesta nás veľmi tešia. Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy.  
  Mgr. Jana Fabianová

 • Beseda s klinickým psychológom

  Dňa 23.03.2015 prebehla na hodine občianskej náuky beseda s PhDr. Prekopovou, ktorá odborne objasnila našim ôsmakom nástrahy kultivovaného dospievania, metabolickú zrelosť - reakcia na fajčenie, drogy a alkohol, pripomenula sebareflexiu, vplyv partie na "zdravý" vývoj osobnosti a mnoho iných zaujímavých otázok, ktoré môžu dať odpovede na nevypovedané problémy našim žiakom. Dúfam, že beseda podnieti žiakov zamyslieť sa nad svojím správaním, aby nevybočili z cesty a v budúcnosti sa nemuseli hanbiť za svoje činy. Ďakujem žiakom, ktorí sa správali vekuprimerane a slušne a PhDr. Prekopovej za čas, ktorý venovala deťom.  Verím v prisľúbenú spoluprácu i v budúcnosti.

   Mgr. Denisa Žatková

   

 • 23. 3. 2015

  Do galérie Dejepis hrou boli pridané fotografie.

 • Vítanie jari a pozorovanie zatmenia Slnka

  Jarná rovnodennosť v tomto roku pripadla na piatok 20. marca 2015, keď krátko pred polnocou Slnko vystúpilo nad nebeský rovník a začala kalendárna a astronomická jar. Zhodou okolností, práve v tento deň v dopoludňajších hodinách nastalo zatmenie Slnka, ktoré bolo na Slovensku viditeľné ako čiastočné.

  Preto sme ani na našej škole nenechali nič na náhodu a celá partia učiteľov so žiakmi sme využili jasnú oblohu na pozorovanie tohto nebeského divadla. Pozorovanie zatmenia bolo vopred avizované, preto boli všetci vyzbrojení potrebnými pomôckami, umožňujúcimi sledovať prekrytie slnečného kotúča. Najviac sa blysol Peťo Antala z 9. A. triedy, ktorý zhotovil vďaka kvalitnej optike, filtrom a statívu, sadu fotografií.

  Naposledy sme mali možnosť vidieť čiastočné zatmenie pred štyrmi rokmi v januári 2011 a na ďalšiu dobrú šancu budeme čakať dlhých sedem a pol roka. Zatmenie bolo pozorovateľné ako čiastočné z Európy, Severnej Afriky, Blízkeho Východu, Malej a Strednej Ázie, Ruska a Grónska. Pás úplného zatmenia (pás totality) postupne prechádzal Severným Atlantikom južne od Islandu, ďalej cez Faerské ostrovy, Špicbergy, Severný ľadový oceán, Arktídu a skončil na Severnom póle.

  Zatmenie u nás trvalo približne 2 hod 20min a v najväčšej fáze bolo zakrytých približne dve tretiny priemeru slnečného disku, čo zodpovedalo približne 60% jeho plochy.

  Úplné zatmenie Slnka pozorovateľné zo severnej časti Slovenska nastane až v budúcom storočí 7. októbra 2135 a potrvá 3 min a 18 s.

  Pozri fotografie...

 • Dejepis hrou

  V 5. ročníku sa žiaci zoznamujú s novými vyučovacími predmetmi. Na vlastivedné témy nadväzuje vyučovanie dejepisu. O tom, že história nie je len súborom zložitých informácií, sa presvedčili žiaci z 5. A a 5. B triedy pri realizácii projektu „Remeslo má zlaté dno.“ Okrem vedomostí si precvičili i svoje komunikačné zručnosti, tvorivé myslenie a rozhodovanie, rozvíjali schopnosť organizácie práce, jej plánovania, koordinácie a finalizácie. Projekt sa nám vydaril, žiaci pracovali s radosťou a pri záverečnej prezentácii sme zažili aj veľa nefalšovanej radosti.

  Mgr. Viera  Švecová

 • Okresné kolo Biblickej olympiády

  Dňa 13. marca 2015 sa v Pastoračnom centre v Bánovciach nad Bebravou konalo okresné kolo Biblickej olympiády. Predmetom súťaže v tomto šk. roku boli texty z troch biblických kníh: Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo chlapcov: Tomáš Bystrianský z 5. A, Samuel Kluvánek z 5. B a Jakub Kluvánek z 8. A. Žiaci úspešne zvládli jednotlivé kolá a získali 1. miesto. yes Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalšom – krajskom (diecéznom) kole v Nitre smiley!

  Mgr. Viera Švecová

 • 15. 3. 2015

  Do galérie BESEDA S HOKEJISTOM P. ÖLVECKÝM boli pridané fotografie.

 • BESEDA S HOKEJISTOM P. ÖLVECKÝM

  15. 3. 2015

  12.3.2015 sa uskutočnila beseda so slávnym hokejistom Petrom Ölveckým. Bola pre ročníky 5 – 9. Na začiatku besedy si deti pozreli krátky zostrih z hokejistovej kariéry. Po videopríspevku nasledoval rozhovor formou otázok, ktoré si deti pripravili dva týždne pred samotným príchodom hokejistu. Potom bola vyhlásená súťaž o jeho hokejku. Z každého ročníka sa jej zúčastnili traja chlapci, dokopy teda súťažilo 24 chlapcov. Súťaž prebiehala nasledovne: Každý žiak odohral samostatný nájazd na brankára. Ten, ktorý gól nedal, zo súťaže vypadol. Napokon zostal žiak, ktorý dal najväčší počet gólov a stal sa aj samotným víťazom. Bol to žiak z 8. A triedy Anton Zelenák. Po súťaži chlapcov nasledovala súťaž dievčat. Dievčatá bojovali o hokejistove klubové tričko z tímu HC Slovan, za ktorý v súčasnosti hrá. Tričko bolo nosené, čiže o to, malo väčšiu hodnotu. Súťažilo 8 dievčat, ktorých úlohou bolo trafiť loptičku z polky telocvične do prázdnej bránky. Víťazkou sa stala žiačka zo 6.A triedy Natália Adamusová. Ďalšie klubové tričko, hokejista daroval brankárovi Petrovi Tuchyňovi, ktorý chytal v súťaži chlapcov a ukázal nám veľa pekných zákrokov. Klubovú mikinu sme so súhlasom hokejistu odovzdali žiačke, ktorá má vynikajúci prospech a nejedenkrát reprezentovala našu školu vo vedomostných a športových súťažiach. Bola to žiačka z 9. A triedy Veronika Zelenáková. Oceneným žiakom hokejista srdečne zagratuloval a odovzdal im vzácne dary. Ale aj naše deti si pre neho pripravili jeden darček. V mene všetkých žiakov našej školy mu žiak zo 7.A triedy Martin Filo nakreslil nádhernú kresbu hokejistu s jeho číslom a na výkres ešte pridal špeciálne poďakovanie formou 3 D písma. Na konci akcie nasledovalo fotenie s hokejistom a rozdávanie kartičiek s jeho podpisom. Deti sa po nádherne prežitom ráne, plného skvelých zážitkov pomaly odobrali do tried. Cieľom tejto akcie bolo, aby si deti uvedomili, že každé z nich môže v živote dosiahnuť obrovský úspech, presne tak, ako hokejista Peter Ölvecký. Jeho snom bolo, stať sa hokejistom, išiel si tvrdo za ním, až sa mu to napokon splnilo. Treba si, ale uvedomiť, že snívať, neznamená zavrieť oči a iba si predstaviť, aké by to bolo keby ste mohli robiť niečo po čom túžite. Naozaj snívať, znamená žiť pre to, čomu veríte. Na vašej ceste sú dôležité aj pády, lebo len tie vám ukážu správny smer za úspechom. Váš úspech sa nemusí týkať len športu. Dôležité je dosiahnuť úspech v niečom, po čom túžite a čo vás urobí šťastnými. Dostali ste šancu stretnúť sa s jedným so svojich vzorov. Ste to vy, ktorí máte v rukách svoje životy a obrovskú šancu na to, aby ste raz mohli byť vzorom, vy sami. Každý z vás má šancu vynikať presne v tom, čo ho baví, ak sa do toho vloží celý a bude to robiť naozaj srdcom. Robiť to srdcom znamená, naozaj to chcieť. A naozaj to chcieť, znamená robiť pre to vždy všetko, aj napriek prekážkam.

 • Hviezdoslavov Kubín

  12.3.2015 sa konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Porota v zložení Mgr. Denisa Žatková, Mgr. Lenka Oravcová, Mgr. Magdaléna Krchlíková a Mgr.Jana Fabianová mala neľahkú úlohu - rozhodnúť, kto sa prednesu zhostil najlepšie a čia dramaturgia bola zaujímavejšia. Umiestnenie v jednotlivých kategóriách: II. kategória (žiaci 4.,5. a 6.ročníka) - poézia: 1. Aneta Hudecová, 5.B, 2. Timea Antalovičová, 6.A, 3. Karin Tomašovičová, 4.B. II. kategória - próza: 1. Samuel Kluvánek, 5.B, 2. Ema Mikušová, 5.B, 3. Katarína Oboňová, 5.A. III. kategória (žiaci 7.,8. a 9.ročníka) - poézia: 1. Samuel Čuboň, 9.B, 2. Dominika Zelenáková, 8.A, 3. Martin Filo, 7.A. III. kategória - próza: 1. Alžbeta Lexmannová, 9.A, 2. Nina Kurtišová, 8.A, 3. Jakub Kluvánek, 8.A.
  Víťazom jednotlivých kategórií blahoželáme a prajeme im úspech v okresnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 24.3.2015.yes

  Mgr. Jana Fabianová

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  Dňa 11. marca sa uskuto