Novinky

 • Prednáška o poskytovaní prvej pomoci

  21. 4. 2015

  Dňa 20.4.2015 sa na našej škole uskutočnila prednáška o poskytovaní prvej pomoci so záchranárom p.Štefanom Grachom zo SČK v Topoľčanoch. Prednášky sa zúčastnili žiaci 7. - 9. ročníka. P.Grach prezentoval rôzne typy zranení na figurínach. Prítomných najviac zaujalo rozprávanie o jeho vlastných skúsenostiach v teréne. Prednášku ukončila praktická časť, ktorá priniesla veľké ohlasy nielen zo strany žiakov ale aj  prítomných pedagógov.

  Dúfame, že sa nikto z nás neocitne v situácii, ktorá by rozhodovala o ľudskom živote. Ak áno, veríme, že využijeme to, čo sme sa na tejto prednáške naučili.

  Ing.Emília Oravcová

 • Prváci v knižnici

  Už ôsmy mesiac chodia naši prváci do školy a s radosťou musím oznámiť, že už vedia čítať. Prelúskali všetky písmená, zvládli prvé slabiky, slová i vety. Aby mohli svoje čitateľské zručnosti rozvíjať, spolu s pani učiteľkami navštívili 20.4.2015 našu školskú knižnicu. Tá sa dnes zmenila na rozprávkovú krajinku, v ktorej žil Janko a Marienka so svojou mamičkou. Nechýbala ani zlá striga. Žiačky z 3.A si pre našich najmladších žiakov – prvákov pripravili dramatizáciu rozprávky Medovníkový domček. Nezabudli pripomenúť poučenie, ktoré z tejto rozprávky plynie. Po ukončení si každý prváčik odlomil medovník z chalúpky. Knižnica sa teší na svojich nových čitateľov.             

                A. Muranová

 • Divadlo v Nitre

  Dňa 16.4.2015 sa žiaci 1., 3. a 4. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia rozprávky na motívy Jána Drgu Zabudnutý čert v Starom divadle v Nitre. Dej príbehu je o čertovi Trepifajkselovi, na ktorého už v pekle dávno zabudli. V búrke čerta objavila baba – bylinkárka Plajznerka. Ostala u neho a vďaka svojmu kulinárskemu umeniu čerta ,,poľudští“, naučí ho pracovať a žiť v spoločnosti ľudí.

         V divadelnej rozprávke sú prvky ľudovej kultúry. Vystúpenie hercov a hlavne baba Plajznerka si získala nielen čertovo srdce, ale aj divákov. Je to predstavenie, na ktoré divák len tak nezabúda. Všetci sme mali z vystúpenia pekný zážitok.

          Po divadelnom predstavení si žiaci prezreli historickú časť Nitry.

 • Súťaž "Slávik Slovenska"

  V stredu  15. 4. 2015 sa našou školou niesli tóny známych i menej známych ľudových piesní. Konala sa súťaž "Slávik Slovenska". Po ťažkom rozhodovaní porota udelila nasledovné miesta:

  1. kategória /žiaci 1.-3. ročníka/: 1. miesto: Nina Ambrusová / 2.A/

          2. miesto Karin Halová / 3.A/

          3. miesto Tamara Mária Garajová / 1. A/

  2. kategória /žiaci 4.-6. ročníka/: 1. miesto Katarína Oboňová / 5.A/

          2. miesto Klára Vališová / 5. B/

          3. miesto Karin Tomašovičová / 4.B/ a Vanesa Želiezková / 6.A/

  Víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

 • SEPAROVANIE ODPADU

  Dňa 15. 4.2015 k nám zavítali umelci z občianskeho združenia PATRON zo Zvolena s výchovným koncertom pre žiakov primárneho aj nižšieho stredného vzdelávania. Akcia prebiehala zábavno-súťažnou formou a zožala najmä u mladších žiakov veľký úspech. Deťom vysvetlili, prečo je dôležité chrániť životné prostredie a ako separovať odpad. Odvážnejšie deti sa zapojili do vedomostnej súťaže a za správne odpovede boli odmenené sladkosťou. Program bol oživený modernými piesňami, tak žiaci využili možnosť zaspievať si so živou hudbou. O výbornej nálade svedčia fotografie vo fotogalérii.

    

 • OK McDonalds cup v minifutbale

  Dňa 14. apríla sa uskutočnilo okresné kolo McDonalds cup v minifutbale žiakov a žiačok 1. stputňa ZŠ. Hralo sa vonku na umelých ihriskách v ZŠ Partizánska. Bolo pozvaných osem škôl, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. O celkovom poradí rozhodoval vyšší počet strelených gólov, celkový počet bodov a rozdiel v skóre. My sme hrali v 1. skupine, kde sme museli čeliť silnejším družstvám akými boli ZŠ Partizánska a ZŠ Uhrovec, nad ktorými sme prehrali. Víťazstvo sme si odniesli z duelu nad ZŠ Zlatníky a tak sme zo skupiny postúpili z 3. miesta. V semifinále nás v boji o 5. miesto porazila ZŠ Slatina a tak sa nám ušlo celkové poradie na peknom 6. mieste. Žiakom zo 4. A a 3. B ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

 • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

  13. 4. 2015

  Dňa 26. marca 2015 sa konalo okresné kolo Chemickej olympiády. Našu školu reprezentovali traja žiaci deviateho ročníka: Veronika Zelenáková, Alžbeta Lexmannová a Peter Schubert. Žiačke Veronike Zelenákovej sa podarilo obsadiť druhé miesto a tým si vybojovala postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 23.apríla 2015. Srdečne blahoželáme našim žiakom, pretože sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola a Veronike prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

   
 • Dňa 30.3. sa žiaci prvého a druhého ročníka vybrali do ZUŠ na Deň otvorených dverí. Vo vestibule sme si odložili veci a šli sme sa ticho usadiť do sály, kde na nás čakalo vystúpenie. Ako prvý sa nám hrou na klavír predstavil pán Miroslav Kušnier. Po ňom nám na akordeón zahrali žiaci zo súboru "Neomylná čierna ruka". Páčila sa nám aj skladba "Bábika tancuje", ktorá bola spojená s tancom a žiaci nám ju zahrali na klavíri najprv pomaly - piano, rýchlejšie - mezzoforte a rýchlo - forte. Krásne nám žiaci zahrali aj na priečnej zobcovej flaute zo súboru "Formula1". Ukázali nám, ako ťažko sa hrá bez dirigenta, a preto sme ho potleskom a volaním privolali. Veľmi nás však očarila aj hra na bicie. Tu sa nám predviedli chlapci zo skupiny "Bombardéri". Ukázali nám rytmus v spojení s recitáciou a dozvedeli sme sa, že bicie tvorí rytmičák, kopák a prechody. Po dynamickom vystúpení nám zahrali "6-prstí tigri" na gitare a po nich nám zahrali žiaci na husliach, cimbale, base a saxofóne s vtipným názvom súboru "Bodaj ťa pečená hus kopla". Žiaci sa vystúpením nielen pobavili, ale aj spoznali možno nové hudobné nástroje, mali možnosť počuť ich zvuk a vidieť ich naživo. Týmto predstavením sa však naša cesta v ZUŠ nekončila. Rozdelili sme sa do skupín a každá skupina išla do inej triedy obdivovať výtvory, vypočuť si predstavenia a popritom zbierať výtlačky na kartičku. Vošli sme teda do prvej miestnosti, kde nám v skratke porozprávali o barokovom štýle - oblečení, správaní, ale aj tanci. Žiaci si tento tanec aj vyskúšali. A dokonca prvýkrát sme mali možnosť vidieť nástroj čembalo. Čím bol zvláštny? bol skoro podobný ako klavír, len menší, hranatý, oproti klavíru mal cvendžavý zvuk a prehodené farby klávesov. Vypočuli sme si jeho zvuk a dostali sme prvú pečiatku. V maliarskej miestnosti sme si prezreli krásne diela žiakov, žiaci videli výrobu hrnčeka z hliny a tlačiarenský stroj, ktorý slúži na grafiku. Tu sme si vyslúžili druhú pečiatku a išli sme si popočúvať spev do speváckej miestnosti. Predstavili nám tu operu - Carmen. Dozvedeli sme sa, že spievané piesne sa nazývajú árie. Po dopočúvaní a udelení tretej pečiatky sme sa zabavili tancom so skupinou Aurora. Doprevádzaní hudobnými nástrojmi a spevom žiakov sme tancovali v rytme. Aj za túto aktivitu sme si zaslúžili pečiatku - štvrtú. Predposlednou aktivitou bola divadelná miestnosť, kde sme si najprv pozreli krátke vystúpenie spojené s klavírom a potom sme si mohli pozrieť a chytiť rôzne masky, kostýmy a bábky. Po dostaní piatej pečiatky sme sa presunuli do poslednej miestnosti, kde sme videli tzv. "rodinku sláčikových nástrojov": violončelo - dieťa, viola - mama a basa (kontrabas) - otec. Vypočuli sme si najprv zvuk týchto nástrojov, a potom sme sa pokúšali uhádnuť zvuk zvieratka, ktorý nám to pripomínalo. Po vyslúžení poslednej pečiatky sme sa opäť zišli vo vestibule a cestou späť do školy si rozprávali o zážitkoch a pocitoch. 

 • Oznam

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že veľkonočné prázdniny  začínajú dňa 2. 4. 2015 a končia dňa 7. 4. 2015. Vyučovanie začína 8. 4.  2015 v stredu.

 • Active English Week - Aktívny jazykový týždeň v našej škole

   

  Aktívny jazykový týždeň v našej škole 

  Active English Week

  ( 23.3. - 27.3.2015)

  Active English Week je jedinečný program, ktorý navrhol a vytvoril p. David Schofield z jazykovej školy SIDAS Košice. Tento projekt zostavil na základe svojich dlhoročných skúseností s vyučovaním detí, tínedžerov a dospelých v strednej Európe a zmixoval ich so svojím iniciatívnym plánom zostaviť mimoriadne efektívne vyučovanie. Efektívnosť tejto formy výučby anglického jazyka si mohli vyskúšať na vlastnej koži aj naši žiaci 5. – 7. ročníka. Päťdesiatdeväť žiakov bolo rozdelených do troch skupín podľa ich jazykovej úrovne. Denne strávili spolu s lektorom 5 vyučovacích hodín, počas ktorých intenzívne komunikovali, prehlbovali svoju slovnú zásobu a zdokonaľovali sa v gramatike. Neoddeliteľnou súčasťou výučby boli rôzne hry a zábavné aktivity, ktoré sa žiakom veľmi páčili. Veľa vďaka patrí našim lektorom Andrewovi Meyerovi, Lorette Bricknell a Jade Ackers, ktorí boli veľmi priateľskí a dokázali si získať priazeň našich žiakov. V posledný deň kurzu žiaci dostali certifikát o jeho absolvovaní a veľmi emotívne a priateľsky sa rozlúčili so svojimi lektormi.

  Tohtoročný Active English Week sa v našej škole stretol s veľkým nadšením. Veríme, že skúsenosti a jazykové zručnosti, ktoré na ňom naši žiaci získali budú dobrým odrazovým mostíkom v ich ďalšom štúdiu cudzích jazykov.

                                  Mgr. Lenka Oravcová

 • 30. 3. 2015

  Do galérie Active English Week boli pridané fotografie.

 • KNIHA MOJA PRIATEĽKA

  Vo štvrtok sa v našom školskom klube konala súťaž „KNIHA MOJA PRIATEĽKA“. Deti si priniesli svoje najobľúbenejšie knihy, ktoré ukázali aj ďalším kamarátom. Ale nebolo by to súťažné popoludnie, keby nebolo súťažných úloh. Každé oddelenie si vytvorilo svoje družstvo, ktoré sa popasovalo s úlohami, ktoré pre nich pripravili pani vychovávateľky. A akými? Deti bojovali s drakmi, lietali na metle, prenášali hrášky, ale museli ukázať aj svoju pohotovosť a bystré myslenie pri dopĺňaní rozprávkových postáv a názvov rozprávok a kníh. Zvíťazili najlepší, ale neprehral nikto. Zabavili sa všetky deti z nášho klubu. Každé oddelenie dostalo ešte malú úlohu. Dotvoriť plagát so svojou najobľúbenejšou knihou pre chlapcov a pre dievčatá. A prečo? Veď marec je mesiac knihy a všetky naše deti to vedia. Vždy nás poteší, že aj v dnešnom svete počítačov, je knižka stále najlepším kamarátom dieťaťa.        

 • V dňoch 23. až 26. marca absolvovali naši druháci základný plavecký výcvik. Pre niektorých to bolo prvé zoznámenie sa s plávaním, ale všetci to zvládali veľmi dobre smiley Ráno čakal nedočkavých žiakov autobus pristavený k bočnému vchodu. Keďže sa plávania zúčastnili obe triedy s veľkým počtom žiakov, najprv si zaplávala trieda 2.A a neskôr ich vystriedala 2.B. Pani učiteľky najprv deťom vysvetlili, ako a kde si majú ukladať do šatne veci, aby na nič nezabudli. Potom si žiaci pripravení na plávanie nastúpili k bazénu a čakali na pokyny plavčíkov, ktorí sa im trpezlivo venovali. Okrem šantenia, špliechania, naháňačky, či ponárania si žiaci zasúťažili v "lovení" pukov, kto dlhšie vydrží pod vodou, kto prvý dopláva ku kraju bazéna a pod. Učili sa splývať, plávať s doskami, aj bez nich, vyskúšali si tiež skákanie do vody a väčší odvážlivci si zaskákali aj do hlbšej vody. Deťom sa plavecký výcvik veľmi páčil a už teraz sa tešia na zdokonaľovací, ktorý bude v 3. ročníku.

 • 30. 3. 2015
 • Čierny vrch 997m.n.m

  V druhý jarný deň (21.3 2015) sme s turistickým krúžkom zavítali do pohoria Strážovské vrchy. Dnešným cieľom bol Čierny vrch s výškou 997 m.n.m. Kóta Čierneho vrchu leží na hrebeni Nitrických vrchov. Vrchol neposkytuje veľa výhľadov, ale čo - to je z neho vidno. Počasie nám od rána prialo. Nad našimi hlavami  sľubovali jasno a mierne veterno. Zavčas rána teda  rozliepame oči a skoro ráno už sedíme v  autobuse  - smer Kšinná. Tam vystupujeme a naše kroky vedú Kšinianskou dolinou po zelenej značke cez Stavanie, Tónovu a Vrzoňovú lavičku. Prichádzame pri rázcestie, kde sa cesty delia a my odbočujeme vpravo, po neznačenom chodníku. Vyberáme si strmšiu, ale zato kratšiu výstupovú cestu. Hustý porast sa striedal s lúkou, sem - tam výhľad na hrebeň a sedlo. Na naše prekvapenie bol ešte miestami vo vyšších polohách sneh. Na vrchol sme prišli o 11:00hod. Deti si vychutnali posledné zvyšky snehu, čo nám zima zanechala, občerstvili sa, pofotili a hlavne sme si sadli a oddýchli. Spiatočnou cestou sme išli skratkou cez lyžiarsku lúku. Miestami bol chodník zľadovatený, ale zato sa deti mohli dolu kopcom pošúchať po zadkoch. Z lyžiarskej lúky sme obdivovali protiľahlý hrebeň Malej Magury. Ďalej sme pokračovali cez sedlo pod Čiernym vrchom a retranzačnú vežu, kde sme si spravili predposlednú spoločnú fotku a odtiaľ nás čakalo už len klesanie, až pri autobusovú zastávku. Výstup sme zdolali všetci v zdraví a dúfam, že s peknými zážitkami. Celkom sme si dali do tela.Teším sa opäť na ďalšiu spoločnú turistiku. HORÁM ZDAR!

 • Beseda s príslušníkmi mestskej polície 2x

    Mestská polícia    

  Dňa 25.03.2015 uskutočnili príslušníci mestskej polície Štefan Urbanovský, mladší strážnik špecialista, a Dušan Bielik, starší inšpektor, besedu na tému: "Prevencia závislostí " v 7. A na hodine občianskej náuky. Odborne vysvetlili žiakom, ako sa vyvarovať nežiaducim vplyvom dnešnej doby a názorne uviedli príklady zo života v ich každodennej praxi. V ten istý deň zrealizovali druhú besedu v 5. A na hodine občianskej náuky. Oboznámili žiakov, ako reagovať v kritickej situácii, na ktoré telefónne číslo zavolať a požiadať o pomoc. Za tieto dôležité informácie a priateľský prístup obom príslušníkom ďakujem.         Mgr. Denisa Žatková

 • Exkurzia v Uhrovci

  V piatok 20.3. 2015 sa tretiaci našej základnej školy vybrali do Uhrovca, do rodného domu Ľudovíta Štúra. Na hodinách vlastivedy sa dozvedeli základné poznatky o zakladateľovi spisovnej slovenčiny a tie si doplnili v Uhrovci po pútavom výklade o živote a smrti tohto velikána našich dejín. Pri tom stihli ešte pozorovať aj čiastočné zatmenie Slnka, ktoré pripadlo práve na ten deň.

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  24.3.2015 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo 61. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, v ktorom súťažilo 56 žiakov v troch kategóriách z 12-tich škôl. Výkony súťažiacich hodnotila porota v zložení: Mgr. Andrea Dúcka, Mgr. Zuzana Varhaníková, Mgr. Miriam Kiripolská (poézia) a Mgr. Danuša Čačková, Mgr. Denisa Žatková, Mgr. Ľubomír Bacho (próza). Našim žiakom sa podarilo uspieť vo všetkých troch kategóriách. V I. kategórii (poézia) obsadila 3. miesto Rebeka Kováčová z 2.A, v II. kategórii (próza) skončil na 3. mieste Samuel Kluvánek z 5.B a v III. kategórii (próza) získala 3. miesto Alžbeta Lexmannová z 9.A triedy. Ako vidno, magická trojka im bola súdená.Tri tretie miesta nás veľmi tešia. Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy.  
  Mgr. Jana Fabianová

 • Beseda s klinickým psychológom

  Dňa 23.03.2015 prebehla na hodine občianskej náuky beseda s PhDr. Prekopovou, ktorá odborne objasnila našim ôsmakom nástrahy kultivovaného dospievania, metabolickú zrelosť - reakcia na fajčenie, drogy a alkohol, pripomenula sebareflexiu, vplyv partie na "zdravý" vývoj osobnosti a mnoho iných zaujímavých otázok, ktoré môžu dať odpovede na nevypovedané problémy našim žiakom. Dúfam, že beseda podnieti žiakov zamyslieť sa nad svojím správaním, aby nevybočili z cesty a v budúcnosti sa nemuseli hanbiť za svoje činy. Ďakujem žiakom, ktorí sa správali vekuprimerane a slušne a PhDr. Prekopovej za čas, ktorý venovala deťom.  Verím v prisľúbenú spoluprácu i v budúcnosti.

   Mgr. Denisa Žatková

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou 957 04
  Ul.Gorazdova 1319/6
 • +421 038 7602906
  telefón do školskej jedálne: 7603918

Fotogaléria