Novinky

 • Ukončenie zberu papiera

  Ďakujeme rodičom, žiakom a priateľom školy za prejavenú aktivitu pri zbere papiera. Sme radi, že separujete odpadové suroviny a napomáhate recyklácii, čím prispievate k ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov. Získané finančné prostriedky zo zberu budú vynaložené na zlepšovanie podmienok na škole. Dnešným dňom (22. 10. 2014) považujeme zber za ukončený. 

 • Zásady osobnej hygieny

  Zmena ročných období prináša so sebou viaceré nástrahy. Na miestach s hromadným výskytom osôb je to najmä šírenie chorôb prenášajúcich sa vzduchom. V rámci prevencie zamedzenia ich šírenia je potrebné dodržiavať základné hygienické návyky a používať hygienické pomôcky ako je hygienické vrecúško a hygienické vreckovky. Prosíme rodičov, aby dohliadli najmä u mladších detí na dôsledné doržiavanie osobnej hygieny a nosenie hygienických potrieb. Ďakujeme. 

 • Plavecký výcvik

  V dňoch 20.10 - 24. 10. 2014 sa žiaci 3. ročníka zúčastnia plaveckého zdokonaľovacieho výcviku. 

 • Riaditeľstvo Základnej školy, Ul.Gorazdova 1319/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou pozýva rodičov  žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí sa prihlásili na zájazd  10 naj z Anglicka a Paríža,  na informačné stretnutie so zástupcom cestovnej kancelárie Školní zájezdy, s.r.o. Stretnutie sa bude konať dňa 22. 10. 2014 (streda) o 15,00 hod. v hlavnej chodbe školy.

  Tešíme sa na Vašu účasť!

 • Wattsenglish

   

   

   Kurz anglického jazyka Wattsenglish sa koná každý pondelok a utorok od 13.00 – 13.45 v triede 3.B. Zúčastňujú sa žiaci 1. a 2. ročníka.

 • Diétne stravovanie

  Na základe prieskumu bolo zistené, že toto stravovanie pre nízky záujem detí v zariadeniach školského stravovania v rámci mesta nebude.Žiakom, ktorí majú na základe posúdenia lekára diétu šetriacu, bezlepkovú, prípadne diabetickú je umožnené to, že po dohovore rodičov s vedúcou ŠJ im prinesenú diétnu stravu z domu uskladnia a následne pred konzumáciou ju kuchárky ohrejú v školskej jedálni.

 • MAXIČLOVKO

  MAXIČLOVKO

   

  Hra „Človeče, nehnevaj sa" je asi tou najznámejšou spoločenskou hrou na svete. Túto obľúbenú hru sme si dňa 3.10.2014 zahrali aj v našom ŠKD, ale trochu inak. Na hracom poli, ktoré bolo nakreslené na ihrisku, sa z detí stali živé figúrky. Súťažili 4 družstvá po 4 hráčoch. Každé družstvo malo svoju farbu. Živí panáčikovia sa navzájom predbiehali a vyhadzovali. Hra „Maxičlovko" bola pre deti veľmi napínavá, ale aj zábavná. Z podujatia neodišiel nikto naprázdno. Okrem úsmevu na tvári a dobrej nálady získalo každé družstvo na  pamiatku diplom, darček a sladkú odmenu.

 • Enviro - exkurzia Vojka

  7. 10. 2014

  Žiaci 6.A a 7.A triedy sa dňa 3.10.2014 zúčastnili exkurzie „Jesenný náučný chodník “ vo Vojke nad Dunajom. Na začiatku exkurzie mali prehliadku Vodného diela Gabčíkovo. Po prehliadke sa presunuli do Vojky, kde nasledovala jazda kočom, loptové hry na ihrisku a prednáška o chove kôz a koní s možnosťou pohladkania koní, kozliatok a dokonca si mohli vyskúšať aj dojenie kozy. Druhá časť exkurzie pozostávala z náučného chodníka v lužnom lese a na lúke, kde sa žiaci naučili spoznávať kry, stromy a kvitnúce byliny. Na záver sa uskutočnila súťaž, súťažili tri skupiny, preverovali sa ich vedomosti z toho, čo si z exkurzie zapamätali. Víťazov odmenili sladkosťami. Súčasťou celodenného programu bola aj desiata, ktorá pozostávala z bylinkových čajov a keksíkov a spoločný obed, ktorým bol chutný guláš a ako dezert boli palacinky.

  Exkurzia bola nielen zaujímavá, ale aj veľmi poučná. Deti si odniesli veľa zážitkov, vedomostí a prežili nádherný slnečný deň, na ktorý budú dlho spomínať.

   

 • Zber papiera

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že od 6. 10. 2014 sa uskutoční zber papiera. Papier môžte nosiť v čase od 7.15 do 8.00 a  popoludní od 12.00 do 16.00 hod. Najlepší jednotlivci a triedy budú odmenení (prekvapenie).

  Separovaním odpadových surovín prispievame k ochrane prírodných zdrojov a životného prostredia.

 • Oznam pre rodičov

   

              Na škole sme spozorovali u niektorých detí vši. Vo vlastnom záujme prezrite doma deti a v prípade pozitívneho nálezu ich neposielajte do školy až do odstránenia problému.

  Za pochopenie ďakujeme

 • Prieskum záujmu o diétne stravovanie

   

  Vážení rodičia!

       V zmysle § 140 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) sa v školskej jedálni môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých  podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie.

       Na všetkých školách v meste bude preto prebiehať prieskum záujmu o diétne stravovanie v školských jedálňach. Vaše dieťa Vám domov prinesie letáčik – návratku. Prosíme Vás o jeho vyplnenie a vrátenie späť do rúk triedneho učiteľa / triednej učiteľky.

       Na základe výsledkov prieskumu a zistenia počtu detí a po zabezpečení odborných, kapacitných a prevádzkových podmienok pre diétne stravovanie, rozhodne Mesto Bánovce nad Bebravou o najvhodnejšej forme stravovania a ďalších podmienkach.

   

 • Stravné v ŠKJ

  Oznam 
  Riaditeľstvo Základnej školy, Ul.Gorazdova 1319/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou, Vám týmto oznamuje, že v školskom roku 2014/2015 je možné uhradiť poplatky za stravu iba trvalým príkazom, vzhľadom k tomu, že deti už nebudú dostávať stravné lístky. 
  Pri každom trvalom príkaze musí byť uvedené meno dieťaťa /nie rodiča/ a trieda, žiadajte v príslušnej banke o zapísanie tohto údaju. Stravné za príslušný mesiac je nutné zaplatiť najneskôr do 20.-teho predchádzajúceho mesiaca. 
  Odhlasovať deti je možné telefonicky deň vopred do 13,30 hod . alebo elektronicky: 
  janakrizanova1972@gmail.com, tiež do 13,30 hod. 
  Číslo účtu školskej jedálne : 2758107353/0200 , SK81 0200 0000 002758107353 
  Telefón školskej jedálne : 038/ 76039 18 
  Desiata 8,- € 
  Obed 1.-4.roč. 21,80€ 
  Obed a desiata 1.-4.roč. 29,80€ 
  Obed 5.-9.roč. 23,20€ 
  Obed a desiata 5.-9.roč. 31,20€ 

 • Koniec šk. roka 2013/2014

  27. 6. 2014

  Boli ste spokojní s vysvedčením? Ak áno, teší nás to a ak ani veľmi nie, aspoň viete, na čom do budúcna popracovať. Veríme však, že ste sa snažili a do budúcna spravíte všetko pre to, aby to bolo ešte lepšie. Žiakom želáme krásne prázdniny bez úrazov, mnoho pekných zážitkov a veľa energie do ďalšieho ročníka

 • Spolu bez predsudkov, Cestujeme spolu za poznaním

  Záver školského roka v duchu priateľstva

   

  V dňoch 2.6.2014 a 10.6.2014 sa na Základnej škole Gorazdova v Bánovciach nad Bebravou uskutočnili dva navzájom súvisiace projekty s názvom „Spolu bez predsudkov“ a „Cestujeme spolu za poznaním“. Ich cieľom bolo skamarátiť deti zo špecializovanej  triedy s ostatnými žiakmi školy, a tak vytvoriť lepšie vzťahy a naučiť deti vzájomnej empatii. Na prípravnej fáze projektu „Spolu bez predsudkov“, ktorá sa konala dňa 2.6.2014, sa zúčastnili žiaci 4.B triedy a žiaci zo špecializovanej triedy. Počas nej  deti na papier kreslili svoje predstavy na tému "Spolu bez predsudkov". Následne realizačný tím vybral kresbu, ktorá téme zodpovedala najviac. Jej majiteľ bol odmenený sladkou odmenou. Všetci zúčastnení boli tiež obdarovaní odznakom, na ktorom bol vyobrazený návrh výhercu, Tea Kováča. Pokračovali sme realizačnou fázou projektu „Cestujeme spolu za poznaním“. Naším cieľom boli Levice. Navštívili sme Atlantis Centers, kde sme si na vlastnej koži vyskúšali viaceré fyzikálne javy, napríklad od Alberta Einsteina či Isaaca Newtona. Pripravené tu boli rôzne atrakcie, ako napríklad návšteva Egyptskej ríše, hlavolamy, vzduchová bublina, tajomstvo zrkadiel a iné zaujímavosti. Neskôr sme sa presunuli do centra mesta, kde sme si prezreli zrúcaninu Levického hradu aj miestne Tekovské múzeum. Sprievodkyňa nám ukázala stálu expozíciu Tekovského múzea i mennú expozíciu Od konope ku košeli. Na záver sme si oddýchli v miestnom parku, kde deti zábavnou formou ohodnotili tento poznávací deň a ich pozornosť sme si preskúšali jednoduchým kvízom. Všetky tieto aktivity boli financované IUVENTOU a konali sa v rámci Národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax. 

      Bibiána Adamčová, 9.B

      Barbora Špánková, 9.B

 • Miss ŠKD 2014

  Dňa 24.6.2014 sa konala v ŠKD veľkolepá show MISS ŠKD 2014. Bolo to zábavné popoludnie,  v ktorom súťažilo 15 krásnych dievčat 1.-3. ročníka. Súťažiace sa v úvode predstavili voľnou disciplínou- spevom, tancom, recitáciou a kreslením. Dievčatá si zmerali svoje sily v šikovnosti, pozornosti a rýchlosti. Akciu spestrili dievčatá 4. ročníka Chiara a Laura. Pripravili si pre všetkých originálne tanečné vystúpenia. Publikum aj porota boli príjemne prekvapené pri pohľade na smelosť a šikovnosť súťažiacich dievčat. Rozhodovanie o víťazkach  preto nebolo vôbec ľachké. Druhou vicemiss sa stala prváčka Linda Kováčová, prvou vicemiss Lucka Kúdelová. Titul Miss ŠKD 2014 získala druháčka Veronika Poluchová. Prítomné publikum si volilo miss sympatia. Titul získala druháčka Lucka Kúdelová. Srdečne blahoželáme a všetkým odvážnym dievčatám ďakujeme za účasť. Utorkové popoludnie bolo pre mnohých nezabudnuteľným zážitkom a niektoré okamžiky sa vryli do sŕdc viacerých z nás.

 • Noc v škole

  Každý rok sa v našej škole koná akcia s názvom Noc v škole. Nebolo to inak ani tento rok. 13.6. mali žiaci 3.A našej školy znova možnosť zúčastniť sa tejto akcie. Hneď ráno sa stretli v triede, vzali sme si športové potreby, deky, dobroty a vodu a vybrali sme sa von. Strávili sme dopoludnie plné hier, futbalu, tenisu, kreslenia na chodník, rozhovoru a smiechu. Keďže sme časom vyhladli, vybrali sme sa do neďalekej pizzérie, kde sme si všetci dali dobrú pizzu a osviežujúci nápoj. Keďže miesto ponúkalo aj preliezky, dobre sme sa zabavili i na nich. Po návrate do školy sme zvládli zjesť kúsok obeda a odbehli sme si domov po veci. Keď sa žiaci vrátili poobede späť do školy, kedy už ostatní boli dávno doma, čakali ich tam už starí známi kamaráti, ktorí každoročne pomáhajú s touto akciou. Keď sme sa všetci znova zišli, začali sa tvorivé dielne. Najprv si vyrobili vlastné sviečky, každý si mohol vybrať aj svoju farbu. Potom si vyrobili sladké muffinky, podľa jednoduchého hrnčekového receptu a kým sa piekli, spravili sme si krásne nové tričká. Potom sme ešte trochu poplietli so špajličkami a bavlnkami a už nás čakala príroda. Vonku sme si založili oheň, nachystali zeleninku, chlebíčky, špekáčiky a ražníky a mohlo sa začať opekať. Každý sa snažil pomôcť a priložiť ruku k dielu. Chalani využili čas a dopriali si ešte futbal a naháňačky, dievčatá sa zatiaľ rozprávali, skákali cez gumu alebo len tak posedávali a sledovali suchozemskú korytnačku Albína, ktorý nám robí spoločnosť každý rok. Keď sa pomaličky začalo stmievať pobrali sme sa tento rok spať domov, ale na budúci rok, budeme opäť spať v škole :) Tešíme sa všetci na nové zážitky, tvorivé dielne, športové hry i nové aktivity. 

 • 19. 6. 2014

  Do galérie Olympiáda boli pridané fotografie.

 • 19. 6. 2014

  Do galérie Noc v škole boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou 957 04
  Ul.Gorazdova 1319/6
 • +421 038 7602906
  telefón do školskej jedálne: 7603918

Fotogaléria