Novinky

 • 27. 11. 2015

  Do galérie Projekt o kvapalinách boli pridané fotografie.

 • FUTSAL

  Dňa 26. 11. 2015 sa naši žiaci: A. Zelenák, J. Šiko, A. Pristach, Ľ. Turčan, J. Kluvánek, D. Igaz, F. Gális, S. Lojška, K. Ďurčo zúčastnili okresného kola vo futsale. Vybojovali pekné 3. miesto, za čo im ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii školy.

 • Rodičovské združenie

  Pozývame rodičov na Rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 26. 11. 2015 o 16.00 hod.

   

 • VÝHERCOM KVÍZU JE NÁŠ PIATAK

       Žiaci 5.A a 6.B sa zúčastnili kvízu, ktorý zorganizovala Mestská knižnica Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou pod názvom ,, Kto žije duchom, v tom žije celý svet..." Cieľom tejto literárnej súťaže je priblížiť život a dielo velikána, podľa ktorého je naša knižnica pomenovaná. Teší nás, že odpovede našich žiakov boli správne, lebo len tretina všetkých zúčastnených z iných škôl odpovedala správne. Výhercom sa stal Ľubko Sečanský z 5.A, ktorý dostal ako odmenu tričko, knihu, pero, kľúčenku a propagačné materiály o Bánovciach. Srdečne blahoželáme!!!                   Mgr. Krchlíková

   

   

 • Hviezdicový výstup na Suchý vrch

  Výstup na Suchý vrch mal tento rok 20te výročie. Nechýbali sme preto na ňom ani my, žiaci, učitelia a rodičia zo ZŠ Ul. Gorazdova. Ráno nás prekvapilo síce hmlisté, ale nezvyčajne teplé novembrové počasie. Cesta z Kšinnej do sedla pod Suchým vrchom nám ubiehala nezvyčajne rýchlo, hnala nás chuť na kotlíkové špeciality a sľubované slnečné počasie. Po občerstvení a nákupe suvenírov, sme sa vydali na cestu späť. V osade Stavanie nad obcou Kšinná sme sa konečne dočkali aj nezvyčajne teplých novembrových slnečných lúčov. Po tomto "solárnom kúpeli" nás čakala už len cesta autobusom do Bánoviec.

  Vďaka všetkým zúčastneným za zmysluplne strávený deň.

 • Výskyt vší na školách

  Jeseň je obdobím, kedy na základných školách pozorujeme zvýšený výskyt vší. Tento vlasový parazit u detí neznamená, že sa o seba nestaráme, pretože sa prenáša najmä mechanicky - dotykom. Bohužiaľ i na našej škole sme zaznamenali prípady výskytu. Čo robiť, keď nájdete u deti vši? Bližšie o tom hovorí metodický pokyn z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne:

   

  Pedikulóza – zavšivavenie.

   

  1. Opatrenia v rodine:

   

  • Dieťaťu a všetkým rodinným príslušníkom je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam,

  dostupným na trhu (napr. šampón v spreji ORTHOSAN BF 45, šampón Parasidose,...), a to podľa návodu výrobcu. Šampón sa podľa návodu aplikuje na vlasy masírovaním vlasovej pokožky, nechá sa pôsobiť a opláchne sa čistou vodou. Potom sa šampón aplikuje druhýkrát, opäť sa nechá pôsobiť (podľa návodu) a dôkladne sa opláchne čistou vodou. Na dosiahnutie požadovaného výsledku sú tieto dve po sebe nadväzujúce aplikácie nevyhnutné, s výnimkou u prípravkov, ktoré si na základe návodu výrobcu tento postup nevyžadujú.

  Výhodnou aplikáciou je vlasová dezinfekčná voda DIFUSIL H v spreji. Ničí vši a hnidy,  preto zásah nie je nutné opakovať.

  Na zabezpečenie spoľahlivého účinku (na likvidáciu lariev vyliahnutých z hníd, ktoré predsa len prežili) je použitie šampónu potrebné po 8 – 14 dňoch opakovať (podľa návodu uvedenom na použitom dezinsekčnom prostriedku). 

   

  Kúru je dôležité aplikovať naraz a všetkým členom rodiny!

   

  Na trhu sú k dispozícii aj iné prípravky (napr. Devos – vlasový gél, Nemoxan – kondicionér,...). Ich použitie je však vždy potrebné kombinovať s použitím šampónu.

   

  Po vykonaní dezinsekcie šampónom, resp. iným účinným prostriedkom môže ísť dieťa ďalší deň do kolektívu.

   

  • Ďalej je potrebné vykonať nasledovné:
   • Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť.
   • Čiapky, šatky, šály a iný odev (prípadne plyšové hračky, ak s nimi prišla hlava dieťaťa do styku), ktoré nie je možné vyvariť, je potrebné vyprať minimálne v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, prípadne postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz.

   

   

  1. Opatrenia pri hromadnom výskyte zavšivavenia (predškolské a školské zariadenia, a pod.):

   

  Za hromadný výskyt sa považuje postihnutie troch a viacerých detí v kolektíve. V tomto prípade sa predpokladá postihnutie celého kolektívu a zavšivavené deti nie je nutné vyradiť zo školskej dochádzky.

   

  Riaditeľstvo školského zariadenia, resp. triedny učiteľ čo najskôr (do 48 hodín) zvolá mimoriadne rodičovské združenie. Nakoľko opatrenia je nevyhnutné vykonať naraz u všetkých členov kolektívu (nielen v triede, ale aj v rodinách), rodičia si spoločne s pedagógmi určia presný termín (napr. najbližší víkend), kedy sa vykoná dezinsekčná akcia zneškodnením lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom. Opatrenia v školskom kolektíve i v rodinách prebiehajú súčasne. Ak sa dezinsekcia nevykoná v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých členov triedy a rodiny, môže dochádzať k ďalšiemu prenosu.

   

  • Všetkým deťom a pedagógom v triede, resp. v školskom zariadení ako aj všetkým ich  rodinným príslušníkom je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam (viď. postup vyššie uvedeným spôsobom).

  Použitie šampónu je nutné po 8 – 14 dňoch opakovať (podľa návodu uvedenom na použitom dezinsekčnom prostriedku). 

   

  • Osobnú a posteľnú bielizeň, pokrývky hlavy, hrebene a ďalšie predmety, s ktorými prišla hlava zavšivavenej osoby do styku, je potrebné podrobiť dezinsekcii (viď. vyššie uvedené).

   

  • Matrace a žinenky používané v škole treba postriekať Biolitom na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3 – 4 dni nepoužívať.

   

  • Zásadné je zabezpečenie primeranej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) a zabrániť ich vzájomnému požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne  iných pokrývok hlavy.

   

 • Najlepší zberači papiera ocenení

  Vedeli ste že?

  • Na Slovensku vytriedi každý obyvateľ ročne 26 kg odpadu (papier, sklo, plast a nápojové kartóny) 
    
  • Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát 
    
  • Recyklácia 1 tony papiera ušetrí viac ako 2 tony dreva 
    
  • Vytriedením 110 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni 1 hektár 80-ročného lesa 

   

  V tomto šk. roku bolo za našu školu vyzbieraných vyše 8 ton starého papiera. Sme radi, že sa nám podarilo vyseparovať takéto množstvo druhotnej suroviny a to za necelé 2 týždne. Nie len, že sme dali veciam druhú šancu, ušetrili desiatky stromov, ale za finančné prostriedky môžme vylepšiť i podmienky na našej škole.

  Podobne ako minulý šk. rok boli najlepší jednotlivci a triedy odmenení. 

  Výsledky jednotlivcov:

  1. Štefan Chudý 6. B - 830 kg (obhájil prvenstvo z minulého roku)
  2. Katarína Žitnayová 6. B - 664 kg
  3. Lenka Kováčová 4. B - 274 kg

  Žiaci boli ocenení učebnými pomôckami, sladkou maškrtou a "žolíkom", ktorý ich 1 krát ochráni pred zlou známkou.

  Výsledky tried:

  1. 6. B - 1806 kg (obhájili prvenstvo z minulého roku)
  2. 3. A - 951 kg 
  3. 4. A - 778 kg

  Triedy dostali taktiež sladkú odmenu.

  Výhercom blahoželáme. A nezabudnite,že starý papier nepatrí do koša!

 • Beseda o zdravej výžive

  4.11.2015 sa uskutočnila v 6.B triede beseda na tému „ Zdravá výživa “. Pozvali sme si odborníka na zdravú výživu Ing. Lukáša Zeliesku, ktorý je autorom projektu Fresh Snack. Tento projekt zvíťazil v prestížnej súťaži Slovenskej sporiteľne, ktorá podporuje spoločensky prospešné podnikateľské nápady mladých ľudí. Na začiatku besedy sa s našimi žiakmi porozprával o zdravej výžive, zdôraznil aká je pre nich strava veľmi dôležitá. Deti mu porozprávali, čo im chutí, čo majú najradšej a on im vysvetlil, čo je pre nich najlepšie. Priniesol aj ochutnávku zdravej desiaty, ktorú bude ponúkať v školských zariadeniach. Od detí chcel počuť názor, čo im najviac chutilo, naopak, čo im nechutilo vôbec, poprípade, čo by navrhovali, aby zaradil k jedlám na desiatu. Beseda bola úžasným zážitkom nielen pre deti, ale aj pre samotného autora projektu Fresh Snack. Obohatil deti o cenné vedomosti ohľadom zdravej výživy a deti mu vyjadrili svoje názory na jedlá, ktoré ochutnávali.

 • Čerpáme múdrosť z encyklopédií

       Žiaci 6.B absolvovali hodinu slovenského jazyka v mestskej knižnici. Pod vedením skúsených knihovníčok sa oboznámili so širokou ponukou encyklopédií a učili sa pracovať s encyklopedickou literatúrou. Pri tejto príležitosti odovzdali riešenia kvízu o Ľudovítovi Štúrovi, ktorého si pri príležitosti 200. výročia narodenia pripomenuli na hodine literatúry s Mgr. Magdalénou Krchlíkovou.

   

 • Turnaj vo vybíjanej

  V utorok 10.11. 2015 sa na našej základnej škole konalo okresné kolo mladších žiakov vo vybíjanej, ktorého sa zúčastnili aj naši štvrtáci. Po úspešnom odohratí zápasov v základnej skupine sa prebojovali až do finále, kde s výrazným náskokom vyhrali a tým sa umiestnili na 1. mieste. Všetkým hráčom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. V regionálnom kole im držíme palce!

 • ŠARKANY V ŠKD

  SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIEHO ŠARKANA

  V mesiaci október bola vyhlásená súťaž o najkrajšieho vlastnoručne vyrobeného šarkana. Deti zo ŠKD znovu prejavili svoju kreativitu a nápaditosť. Ak si pozriete fotky šarkanov, ktoré vyrobili, tak nám dáte určite za pravdu.

  VYHODNOTENIE SÚŤAŽE ,,O NAJKRAJŠIEHO ŠARKANA“

  1. miesto: šarkan č. 17 

  2. miesto: šarkan č. 15

  3. miesto: šarkan č.   1

  B L A H O Ž E L Á M E ! ! !

  VŠETKÝM DEŤOM, RODIČOM A PANI VYCHOVÁVATEĽKÁM, KTORÍ SA ZAPOJILI DO SÚŤAŽE ĎAKUJEME ZA TVORIVOSŤ A NÁPADITOSŤ.     

 • Pravdivo o drogách

  6. 11. 2015

  Že sú drogy dlhoročný celospoločenský problém je všeobecne známe. Dnes je navyše problémom, že skúsenosti s drogami nadobúdajú deti v čoraz mladšom veku. Najväčším problémom drog zostáva to, že si väčšina z nás myslí, že sa nás tento problém netýka. Pravdou je, že proti drogám sa bojuje na všetkých úrovniach štátu, základné školy nevynímajúc. Jednou z najdôležitejších súčastí boja proti drogám je prevencia. Je však spôsob ako sa snažíme deti vystríhať pred drogami správny? Je postačujúci? Prečo narastá počet drogovo závislých a vek narkomanov sa znižuje? Možno treba hľadať príčinu v tom, že o drogách často rozprávajú ľudia ktorí o nich vedia len málo, prípadne z literatúry. Prezeranie brožúrok a počúvanie rôznych "klišé" od dobre oblečených a usporiadane žijúcich psychológov pred drogami zachráni len málokoho.

  My sme sa  rozhodli, že povieme tínedžerom na našej škole o drogách pravdu a z prvej ruky.

  Dňa 5. 11. 2015 prišiel našim ôsmakom na hodinu občianskej náuky porozprávať svoj skutočný príbeh Ľubomír D. "Dudky", ako ho mnohí volajú chodil taktiež na našu školu, taktiež bol dieťa, mal rodinu, kamarátov. Možno to bola zvedavosť, možno nesprávni kamaráti, ktorí ho priviedli k drogám. To nie je podstatné. Podstatné je, že sa tento dnes už abstinujúci narkoman rozhodol porozprávať deťom ako to s drogami v skutočnosti je, aby sa nedostali do podobného bahna ako pred rokmi on. Rozprávalo sa naozaj o všetkom. O rokoch za mrežami, o desiatkach trestných činoch, o zničenom zdraví, dlžobách, "absťákoch", rozbitej rodine. Bez servítky. Deti s nemým úžasom počúvali, že drogy vám zoberú úplne všetko. V triede nastalo ozajstné ticho. Ticho na premýšľanie. 

  My "Dudkymu" ďakujeme, že sa odhodlal na túto otvorenú výpoveď, že nemlčal a dal mladým väčšiu šancu, aby sa mali pred týmto bahnom napozore. Zároveň mu prajeme veľa zdravia a pevnú vôľu vo svojom boji. Dúfame, že bude v podobnom duchu pracovať s mládežou i naďalej.

  A. Kúdela

 • 4. 11. 2015

   Už dva mesiace sa žiaci učili o postavení a pohyboch našej Zeme vo vesmíre. V škole naučené teórie si doplnili a prehĺbili pri návšteve regionálnej hvezdárne v Malých Bieliciach. Vypočuli si zaujímavú prednášku, pozreli množstvo animácií a modelov. Zamysleli sa nad možnosťami života na iných planétach. Najviac ich zaujalo video z medzinárodnej vesmírnej stanice, kde si v beztiažovom stave astronautka pripravovala raňajky.V kupole ďalekohladom pozorovali Venušu v jednej zo svojich fáz. Cestou domov sa zastavili vo Fructope, kde si pozreli výrobu ovocných štiav a doplnili si zásoby vitamínov nákupom sušených jabĺčok a šťavičiek. A potom sa už veselo s radostným spevom odviezli domov. Ďakujeme pracovníkom hvezdárne a Fruktopu za zaujímavý deň.

  RNDr. Mária Gogolová

   Do galérie Piataci na exkurzii boli pridané fotografie.

   

 • JESENNÁ VÝSTAVA

  JESENNÁ VÝSTAVA

  Pani „Jeseň“ sa už stihla obliecť do krásnych prírodných šiat a jesenná príroda sa pýši svojimi bohatými plodmi. Aby neostala iba za dverami, kúsok z tejto krásy sme si do našej školy priniesli v podobe vetvičiek, farebných listov a plodov. Deti zo ŠKD obohatili jesennú výstavku plodov o figúrky z gaštanov, žaluďov a šišiek, ktoré vyrábali so svojimi pani vychovávateľkami. Všetkým ďakujeme za ich čas a vynaloženú snahu, pri skrášlení našej školy.

   

 • 28. 10. 2015

  Naši deviataci a ôsmaci sa zúčastnili na exkurzii do Bratislavy. Prezreli si expozície múzea v hrade a krásnu panorámu nášho hlavného mesta. Najväčším zážitkom ale bola návšteva Národnej rady SR. Nezabudnuteľné boli symboly republiky aj vzácne obrazy Albína Brunovského. Najväčším zážitkom iste bolo, že mohli zasadnúť do kresiel v rokovacej sále. Vystriedali sa za rečníckym pultom, v kresle premiéra aj prezidenta. Vrátili sa večer plní príjemných dojmov a zážitkov.

  RNDr. Mária Gogolová

  Do galérie Exkurzia do Bratislavy boli pridané fotografie.

 • Literárno - náučný kvíz

  27. 10. 2015

  Z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc i 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sme zorganizovali pre žiakov 2. - 4. ročníka literárno-náučný kvíz. V kvíze súťažili 2 členné družstvá z každej triedy. Preukazovali znalosti o spisovateľoch, knihách a literárnych dielach. Čitateľským maratónom predviedli svoje zručnosti v čítaní.

  Okrúhle výročie Ľudovíta Štúra sme pripomenuli prezentáciou veku primeranou našim žiakom. Deti mali až prekvapujúce vedomosti o živote tejto najvýznamnejšej osobnosti slovenského národa. Cieľom aktivít bolo vzbudiť u žiakov záujem o čítanie, rozšíriť ich fantáziu, pestovať talent dobrého čítania. 

  Bolo veľmi ťažké rozhodnúť o víťaznom družstve. Zúčastneným ďakujeme. Víťazom srdečne gratulujeme.  

 • TESTOVANIE PIATAKOV

  Oznamujeme rodičom, že žiaci piateho ročníka budú testovaní z predmetov slovenský jazyk a matematika. Testovanie sa uskutoční dňa 25.11.2015.

 • RANNÝ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

  RANNÝ  ŠKOLSKÝ  KLUB  DETÍ  -  ZMENA !!!

   

  Od pondelka 2.11.2015 budú deti chodiť do ranného ŠKD na poschodie

  do 3.B triedy. Vchádzať budú hlavným vchodom  od 5.45 hod. Od 7.00 hod. aj

  zadným vchodom. Svoje veci si deti po príchode odložia do šatne svojej triedy.

   

   

 • Súťaž o obnovu školských toaliet s firmou DOMESTOS o 8000eur.

  Už minulý školský rok sme dali deťom na toalety 1.- 4.ročníka  dávkovacie mydlá a osviežovače vzduchu . Tento školský rok sme začali dávať toaletný papier a uteráky. Po počiatočných ťažkostiach si deti zvykli na dodržiavanie hygieny a dostatok čistiacich prostriedkov. Papier aj mydlo, ste poslali vy rodičia, alebo o to budete požiadaný triednym učiteľom. Uteráky sa denne vymieňajú.

  Zároveň sme sa zapojili do akcií a súťaže o obnovu školských toaliet v hodnote 8000 eur. Šancu na výhru zvýšime zaslaním účteniek od výrobkov Domestos alebo hlasovaním za našu školu na www.domestospreskoly.sk. Účtenky nech deti prinesú svojej pani učiteľke. Súťaž končí 22.11.2015 . Ďakujeme.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou 957 04
  Ul.Gorazdova 1319/6
 • +421 038 7602906
  telefón do školskej jedálne: 7603918

Fotogaléria