Novinky

 • 2% dane

  Vážení rodičia a priatelia školy, teraz nastáva obdobie, kedy nám môžete pomôcť skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Ak sa rozhodnete darovať 2% z dane, kompletný postup nájdete v ľavom rámci na stránke školy s názvom 2%dane. Ďakujeme.

 • Finančne gramotní šiestaci

  Žiaci 6.A si uplynulých päť týždňov prešli zážitkovým učením finančnej gramotnosti. Program bol realizovaný na hodinách OBN, INF a NAV. Každý utorok prišla p. Rusňáková, ktorá hravou formou na dvojhodinovkách profesionálne učila deti o reálnom svete peňazí, rodinnom rozpočte, podnikaní, manažmente, výrobe, marketingu a pod. Žiaci boli týmito aktivitami nadšení, po zásluhe aj odmenení. Každý zúčastnený šiestak po absolvovaní vzdelávacích programov JA Slovensko získal certifikát.

 • Poľovník v ŠKD

   

  Apríl mesiac lesov. Čo všetko sa ukrýva pod týmto názvom sme sa dozvedeli na besede detí ŠKD s poľovníkom. Našu prírodu treba chrániť, vysádzať stromčeky, neubližovať zvieratkám, neodhadzovať odpadky. To môžeme robiť aj my deti za pomoci dospelých. Ujo poľovník nám vysvetlil, ako sa o zver starajú poľovníci, aké lovecké zbrane používajú, kedy sa môžu zvieratá loviť a prečo. Pri niektorých príhodách o medveďoch sa deti aj trošku báli. Chlapci si vyskúšalizamieriť na terč „naozajstnou guľovnicou“, dievčatá obdivovali viac trofeje zvierat. Rozprávanie sa deťom páčilo, cítili sa dobre. Ešte „foto“ a už sa tešíme na ďalšie zmysluplné odpoludnie.

 • Letný tábor – 2. ročník (4. – 8. 7. 2016)

  Leto sa pomaly blíži a s ním i 2. ročník letného tábora na našej – vašej škole. Veríme, že počas tábora prežijeme podobne ako vlani veľa pekných chvíľ. Pre deti je pripravený denný program na našej škole a v jej blízkom okolí (športoviská, kúpalisko), 1 celodenný výlet za krásami Slovenska a samozrejme nezabudnuteľná noc v škole s opekačkou a varením gulášu. Žiaci, ktorí navštevovali ŠKD, majú možnosť prísť do školy už o 5:45 ako počas školského roka.

  Informácie, ktoré obdržíte na návratke v pondelok 2. mája 2016, budú konkretizované koncom júna (vzhľadom na počasie), kde sa dozviete presný časový harmonogram jednotlivých aktivít pre konkrétne dni. O aktivitách počas tábora budete oboznamovaní  prostredníctvom našej webovej stránky.

  Tento rok je možné prihlásiť dieťa len na celý pobyt v tábore. Prihlásenie do tábora formou návratky do 20. mája 2016 . Treba tu napísať meno dieťaťa, triedu a vyznačiť či dieťa prespí v škole, prípadne či rodičia prídu ochutnať guláš.

  Platba za tábor. Sumu 36 Eur uhradia všetci. V prípade, že dieťa ochorie, je možné si prísť vyzdvihnúť celodennú stravu v čase medzi 12:30 – 13:00 hod. počas tábora. Peniaze budú vrátené len za výlety a vstupy.

  Chceme Vás poprosiť, aby ste pokiaľ možno, platili za tábor priamo na náš účet.

  Číslo účtu: IBAN: SK 79 7500 0000 0040 2069 6154

  Kód banky: 7500

  Do poznámky uveďte: LT Meno a priezvisko žiaka, trieda

   

  V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s organizovaním tábora (strava, pitný režim, pedagogický dozor, zahraničná lektorka, preprava, vstupenky na lanovku, kúpalisko, do jaskyne, rôzne ceny za aktivity...)

  Tešíme sa na Vás v lete priatelia 

 • Rekonštrukcia telocvične v mesiacoch jún - júl

  Práce na zveľaďovaní našej telocvične začnú v mesiaci jún. Počas tohto obdobia by sme radi osadili nové výškovo nastaviteľné koše, opravili omietky a vymaľovali. Koncom mesiaca začneme s odstraňovaním starej palubovky a začiatkom júla budeme klásť nový moderný odpružený povrch GraboSport Supreme 67. Farebné prevedenie povrch bude podobné ako na ilustračnej fotografii. Veríme, že celková investícia vo výške cca 37 000 EUR pomôže skvalitneniu telovýchovnej práce s mládežou, zatraktívni voľnočasové športové aktivity detí i dospelých. Telocvičňa na ZŠ Gorazdova sa tak stane najmodernejším športovým stánkom medzi školami v Bánovciach i v širokom okolí. 

  Pri tejto príležitosti hľadáme dobrovoľníkov z radov rodičov, ktorí by boli ochotní priložiť ruku k dielu pri drobných stavebných prácach. Ďakujeme

 • Aktívny jazykový týždeň - Active English Week v našej škole

  Aktívny jazykový týždeň je už niekoľko rokov neoddeliteľnou súčasťou výučby cudzieho jazyka v ZŠ Gorazdova. Úspešnosť tohto programu je jednoznačná a svedčia o tom aj narastajúce počty žiakov. Minulý školský rok sa aktívneho jazykového týždňa zúčastnilo 58 a tento rok až  76 žiakov z 5. - 7. ročníka.

  Do našej školy zavítali traja lektori z jazykovej školy Sidas Košice. Oskar z USA, Stephanie z Anglicka a Michael zo Škótska. Žiaci tak majú možnosť intenzívne konverzovať v angličtine a zároveň sa učiť o kultúre a tradíciách iných národov. Celý program aktívneho jazykového týždňa je koncipovaný tak, aby sa u žiakov rozvíjali základné jazykové zručnosti, a to listening, speaking,  reading a writing .

  Ovládať cudzí jazyk je v dnešnej dobe samozrejmosťou, a preto sa na pôde našej školy snažíme žiakom poskytnúť čo najviac príležitostí na jeho rozvoj.

  Na záver týždňa žiaci dostali certifikát o absolvovaní kurzu, ktorý im bude pripomínať príjemné chvíle  strávené so spolužiakmi a s „native speakerom“. Po fantasticky strávenom týždni sme sa s lektormi rozlúčili a plní entuziazmu sme skonštatovali, že Active English Week je výborný spôsob výučby cudzieho jazyka. Už teraz sa spolu so žiakmi tešíme na jeho ďalší ročník!     

                                          

 • 22. 4. 2016

  Žiak 8.A triedy Jakub Šiko sa na okresnom kole Fyzikálnej olympiády umiestnil na treťom mieste. Gratulujeme.

 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

  3.2.2016 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády kategórie C. Zúčastnili sa jej 2 žiačky našej školy: Kamilka Súkeníková z 8.A triedy, ktorá obsadila 8. miesto a Eliška Jurčíková z tej istej triedy, ktorá sa stala víťazkou celej olympiády a tým si zabezpečila postup do krajského kola, ktoré sa konalo v Považskej Bystrici. Napriek silnej konkurencii sa jej opäť podarilo uspieť a obsadila ôsme miesto. Obom žiačkam srdečne gratulujeme za vynikajúce úspechy.

  12.4.2016 sa konalo okresné kolo biologickej olympiády kategórie E. Naši žiaci súťažili v odbore botanika a zoológia. V botanike reprezentovala našu školu Dominika Zelenáková z 9.A triedy, ktorá skončila na 5. mieste. V zoológii sme mali dvoch reprezentantov, Maťku Jurčíkovú z 8.A triedy, ktorá skončila na 3. mieste a Andrejka Súkeníka zo 7.A triedy, ktorý obsadil 6. miesto. Za úžasné úspechy vám srdečne gratulujeme.

  Milí žiaci, patrí vám veľké ďakujem za to, ako s nadšením reprezentujete našu školu. Aj napriek náročnosti súťaže, ste ochotní zabojovať a dosiahnuť maximum. Práve pre vašu odhodlanosť dosahuje naša škola skvelé výsledky a my sme na vás veľmi hrdí.

 • Čas premien - Dievčatá z Venuše, chlapci z Marsu

  To je názov prednášky, ktorú si naplno vychutnali šiestaci na dvoch hodinách občianskej náuky v piatok 15.04.2016. Prednášku viedla lektorka Mgr. Viera Čapová v rámci projektu Čas premien - Výchovno-vzdelávacie programy o dospievaní. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín - dievčenskej a chlapčenskej. Atmosféra bola veľmi príjemná a žiaci zahodiac akýkoľvek ostych, zahŕňali pani lektorku nespočetným množstvom otázok. Dozvedeli sa veľa o svojej premene – kedy sa z dievčaťa stáva žena a z chlapca muž. Táto prednáška bola natoľko záživná a prínosná pre deti, že sa v najbližšom čase zopakuje vo vyšších ročníkoch.

 • Do školy bez bariér

  Pri budovaní stavieb v minulosti sa veľmi neprihliadalo na vozíčkarov a mamičky s detskými kočíkmi. Na základnej škole Gorazdova sme sa rozhodli tieto zdedené bariéry odstrániť. Stačil na to len nápad a šikovný pán školník. ZŠ Gorazdova má momentálne bezbariérový prístup cez hlavný i zadný vchod (od Ul. Matice Slovenskej) a taktiež vchod do telocvične od multifunkčného ihriska. Ako prvé mali možnosť nové plošiny vyskúšať mamičky s kočíkmi počas zápisu predškolákov.

 • Zápis predškolákov

  13. a 14. apríl sa niesol v atmosfére zápisu predškolákov do 1. ročníka. Sme veľmi radi, že verejnosť ocenila našu mravenčiu prácu počas celého školského roka tým, že sa na našu školu prišiel zapísať úctyhodný počet budúcich prvákov. 57 zapísaných predškolákov nás nesmierne teší a zároveň i zaväzuje k ďalšiemu napredovaniu. 

  Rodičia, ktorí z rôznych dôvodov nezapísali dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, môžu tak ešte učiniť v zákonnej lehote do 30. apríla 2016.

 • Školské kolo súťaže "Slávik Slovenska"

  Dňa 11. 4. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže "Slávik Slovenska". Zúčastnilo sa jej 20 žiakov, ktorý sa nebáli ukázať svoj talent v spievaní ľudových piesní. Súťažili v dvoch kategóriách: žiaci 1. - 3. ročníka  a  4. - 6. ročníka. Ocenenie si vyspievali žiaci:

  1. kategória: 1. miesto - Nina Ambrusová, 3. A

            2. miesto - Tamara Mária Garajová, 2. A

           3. miesto - Rebeka Kováčová, 3. A

  2. kategória: 1. miesto - Karin Halová, 4. A

           2. miesto: Katarína Oboňová, 6. A

           3. miesto: Magdaléna Mikušová, 4. B

  Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole. 

  Ďalšie foto v galérii.

 • ACTIVE ENGLISH WEEK - AKTÍVNY JAZYKOVÝ TÝŽDEŇ

  Aj v tomto školskom roku organizujeme pre našich žiakov "Aktívny jazykový týždeň - Active English Week". Kedže o kurz bol zo strany žiakov veľký záujem, bude sa konať v dvoch termínoch, a to 11. - 15. 4. a 18. - 22. 4. 2016.

  Active English Week je jedinečný program, ktorý navrhol a vytvoril pán David Schofield z jazykovej školy SIDAS v Košiciach. Tento projekt zostavil na základe svojich dlhoročných skúseností s vyučovaním detí, tínedžerov a dospelých v strednej Európe a zmixoval ich so svojím iniciatívnym plánom zostaviť mimoriadne efektívne vyučovanie.

  Active English Week predstavuje intenzívnu formu výučby angličtiny. Kurz prebieha od pondelka do piatku pod vedením native lektorov. Pozostavá z 25-tich vyučovacích hodín týždenne /5 vyučovacích hodín denne/  pre skupinu 13-20 žiakov. Tento školský rok sa kurzu zúčastnia žiaci 5. - 7. ročníka.

  Už teraz sa tešíme na "funny week"!

          

          Mgr. Lenka Oravcová

 • Túlačka Nitrickými vrchmi

            Budík zvoní opäť zavčasu. Ešte skôr ako obyčajne vstávam do práce, ale taký je život milovníka hôr. S piatimi žiakmi z turistického krúžku sme sa dňa 2. 4 2016 vybrali na túlačku Nitrickými vrchmi. Ďakujeme za odvoz a ušetrenie času pani Gráčovej, ktorá nás odviezla do Uhrovského Podhradia. Odtiaľ sme vyrážali po zelenej značke na Uhrovský hrad. Na hrade sa práve zobudilo pár nadšencov, ktorí tam nocovali a milý hradný pán deťom spravil prednášku a porozprával im zaujímavosti z histórie hradu. Chvíľku sme sa slnili na hradných skalách a pokračovali ďalej po zelenej značke smerom na Kňažinové lúky. Navštívili sme aj miestu hradnú jaskyňu, kde deti baterkou svietili v jej útrobách a hľadali netopierov. Jedného spiaceho aj našli. Pokračovali sme najprudšou časťou dnešnej túry. Vľavo sme mali výhľad na Malé Zrubiská a vpravo výhľad na oplotený súkromný pozemok, ktorý sme stále lemovali. Na Kňažinových lúkach (823m.n.m.) sme opekali. S čím sme nerátali a ďakujeme za špekačky pánovi Kováčovi, ktorý nás nimi zásobil. Tu sme mali dlhší oddych a užívali si slniečka na lúke. Pani učiteľka myslela i na tento voľný čas a priniesla loptu a lietajúci tanier s ktorými sa deti hrali - keby len ony. Po uhasení ohňa, uprataní odpadkov sme pokračovali ďalej po červenej značke mierne klesajúcim hrebeňom. Sem-tam nejaký turista. Ďalšou zastávkou na oddych bol Holý vrch (688m.n.m.). Posadali sme si na trávu a nechali sa unášať tichom. Niektorí si podriemali na konároch stromov. Po kratšom oddychu sme išli ďalej na vyhliadkovú skalu, kde rástol krásny poniklec a bolo odtiaľ vidno na celú dolinu a Jankov vŕšok. Deťom sa moc nechcelo z vyhliadky odísť, ale čas nás súril. Museli sme pokračovať ďalej. Na Jankovom vŕšku (520m.n.m.) bola posledná prestávka. Deti sa vyšantili na preliezkach a hrali schovávačku v lese, kde boli bunkre. Od autobusovej zastávky nás delilo iba pár stovák metrov. Klesali sme vyrúbaným pásom lesa do priľahlej dediny Uhrovec, kde sa narodili významne osobnosti Ľudovít Štúr a Alexander Dubček a počkali na autobus, ktorý nás zaviezol späť do Bánoviec. Ďakujem za účasť, skvelú atmosféru, spolu sme spravili 11,3 km. Ste borci detváky. Teším sa na ďalšiu túru.

 • Testovanie žiakov 9. ročníka

  Oznamuje rodičom, že dňa 6.4. 2016 budú žiaci 9. ročníka testovaní z predmetov Matematika a Slovenský jazyk. Z organizačných dôvodov sa  žiaci ročníkov 1.- 8. zúčastnia Cvičení k ochrane človeka a prírody a poobedňajšie vyučovanie Náboženskej výchovy odpadá (6. a 7. vyučovacia hodina). 

 • Zasadnutie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (SZZP)

  Podobne ako po minulé roky aj v tomto roku zasadal na našej škole snem SZZP. Dňa 30. 3. 2016 spríjemnili popoludnie zdravotne postihnutým spoluobčanom žiaci 4. B triedy kultúrnym vystúpením. Za úroveň prezentácie a jej prípravu zodpovedala pani učiteľka Katarína Oboňová,  za čo jej patrí veľká vďaka.

  AK

 • Knihu v ruke držím rád, kniha je môj kamarát

  Kniha je dôležitou súčasťou nášho života a dôležitý kamarát aj pre deti v školskom klube. Tu sa s ňou deti stretávajú pravidelne. Pani vychovávateľky im na pokračovanie čítajú. Vyberajú im knihy primerané veku a záujmom. Deti si aj samé prinášajú knihy z domu, či už rozprávkové, encyklopédie. Spolu si ich prezeráme, rozprávame sa o nich, čítame si z nich.Tento mesiac sme sa knihám venovali ešte intenzívnejšie, keďže marec je mesiacom knihy. Deti sa naučili veľa zaujímavého o knihách, o tom, ako vznikajú. Navrhovali si vlastné knihy, s vlastnými ilustráciami. Ale sa aj zabavili, zasúťažili si. Preverili sme si, ako zvládajú čítanie s porozumením, ako dobre poznajú rozprávkové postavy, názvy kníh. Za odmenu dostali pamätné listy a záložky. Podujatia boli pekné. Skutočne sme sa presvedčili, že i napriek veľkému záujmu detí o prácu s počítačom, či mobilom sa naplnilo naše heslo marca : Knihu v ruke držím rád, kniha je môj kamarát !!!

 • 29. 3. 2016

  Do galérie Knihu v ruke držím rád boli pridané fotografie.

 • JARNÁ VÝSTAVA

  JARNÁ VÝSTAVA

  Jar zavítala aj do našej školy v podobe ručne vyrobených dekorácii. Šikovné deti pod vedením pani vychovávateliek vytvorili prekrásne veľkonočné ozdoby, kuriatka, zajacov, rôznofarebné kvietky a iné pestré výrobky symbolizujúce jar. Vo vestibule  školy bola pripravená veľkonočná výstava prác našich detí, ktorú si mohli rodičia pozrieť, prípadne sa inšpirovať vystavenými výrobkami.        

 • LYŽIARSKO - SNOWBOARDOVÝ VÝCVIK

  V dňoch 10. – 15. 3. 2016. sa uskutočnil lyžiarsko-snowboardový kurz v peknom lyžiarskom prostredí ŽDIAR, ktoré sa nachádza v časti Belianske Tatry. Kurzu sa zúčastnili 4pedagógovia (inštruktori): Kúdela A., Urban M., Kyselicová N., Maťasová Z., zdravotníčka Lojšková M. a 35 žiakov 9. a 8. ročníka. Účastníci kurzu boli ubytovaní v penzióne Krasuľa, ktorý má vlastný 150m dlhý lyžiarsky svah a vlek.

  Stravu sme mali zabezpečenú formou plnej penzie v spomínanom penzióne. Samotný výcvik prebiehal nie veľmi podľa plánov, pretože snehové podmienky v lyžiarskom stredisku ŽDIAR-STREDNICA, kde bol výcvik vopred naplánovaný, boli kritické. Preto v 3. deň výcviku všetci žiaci lyžovali a snowboardovali na svahu pri penzióne a zvyšný poldeň sme všetci absolvovali výlet na Štrbské pleso, ktorý určite  každému zlepšil náladu. Na nedeľu a pondelok sa nám podarilo vybaviť lyžiarske stredisko BACHLEDOVA DOLINA, kde žiaci absolvovali výcvik od 9:00-13:00 (s prestávkou).

   Úsmev na tvárach detí hovoril za všetko, takže sa nám podarilo zalyžovať a zasnowboardovať si na celkom slušnej úrovni. Na záverečné preteky nám už podmienky nevydržali, ale cieľ kurzu bol splnený. Žiaci si osvojili jednotlivé techniky zjazdového lyžovania, snowboardingu a medzi sebou si navzájom upevnili priateľské vzťahy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou 957 04
  Ul.Gorazdova 1319/6
 • +421 038 7602906
  telefón do školskej jedálne: 7603918

Fotogaléria