Novinky

 • Deň otvorených dverí 3. 12. 2014

   

  Deň otvorených dverí v ZŠ Gorazdova Bánovce nad Bebravou

  Dňa 3. 12. 2014 Vás  srdečne pozývame na Deň otvorených dverí v našej škole. Budete mať jedinečnú príležitosť nahliadnuť priamo na vyučovací proces a otvoriť tak trinástu komnatu vzdelávania Vašich detí. Radi privítame rodičov súčasných žiakov ako i budúcich prváčikov s rodičmi. Môžete si vybrať z rôznych predmetov na oboch stupňoch vzdelávania.

   

  Rozvrh ponúkaných predmetov:

   

   

  Predmet

  Vyučujúci

  Trieda

    3. vyuč. hod.-

   9.40 - 10.25

  Matematika

  Slovenský  jazyk

  Slovenský  jazyk

  Mgr. Kyšťáková S.

  Mgr.Pastieriková L.

  Mgr.Maťasová Z.

  1.A  

  2.A        

  4.A 

   4. vyuč. hod.

    10.30  - 11.15

  Anglický jazyk

  Nemecký jazyk

  Mgr.Oravcová L.

  Mgr.Krchlíková M.

        5.B

        8.B

   5. vyuč. hod.

     11.25 - 12.10

  Chémia

  Slovenský jazyk

  Geografia

  Mgr.Vranková E.

  Mgr.Fabianová J.

  Mgr.Kúdela A.

        7.A

        5.A

        8.B

   

   

   

  Prosíme dodržiavajte začiatok a koniec príslušnej vyučovacej hodiny.

   

  Popoludní od 14.30 do 16.00 si môžu budúci prváci v sprievode rodičov prezrieť ostatné školské priestory. Každý predškolák navyše dostane malý darček.

  Tešíme sa na Vašu návštevu!

   

   

  Kontakt: E-mail: skola@zsgorazdovabn.edu.sk

           www.zsgorazdovabn.edupage.org

   

      Telefón: 038 7602906

   

 • Platba v ŠJ

  Vedúca ŠJ oznamuje verejnosti číslo IBAN potrebné pri platbe v Šj: SK 8102 000000002758107353 

 • Florbalový turnaj

  Dňa 11. 11. 2014 sa uskutočnilo v našej telocvični okresné finále vo florbale chlapcov. Našim žiakom sa podarilo do finále postúpiť po zdolaní minuloročného víťaza ZŠ Zlatníky. Vo finále sa stretli so ZŠ Partizánska, ZŠ Duklianska a ZŠ Rybany. Po výbornom a zodpovednom výkone naši zverenci všetkých súperov porazili a stali sa zaslúženými majstrami okresu. Našu školu reprezentovali pod vedením Mgr. A. Kúdelu títo žiaci: Bôrik Marek, Minárik Tomáš, Tuchyňa Peter, Magdolen Jakub, Motúz Marek, Čmelo Miloš, Čuboň Samuel, Zelenák Anton, Šiko Jakub, Golier Damián, Rybička Branislav a Igaz Daniel.

  Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce v regionálnom kole.

 • Zber papiera

  V nedávno ukončenom zbere papiera sa nám podarilo vyzbierať spolu takmer 9 ton tejto suroviny. Najlepší jednotlivci sa umiestnili nasledovne: 1. miesto Štefan Chudý (910 kg) z 5. B, 2. miesto Nina Ambrusová (376 kg) z 2.A, 3. miesto Lukáš Kukuľa (306 kg) z 3. A. Žiaci boli odmenení loptami a absolútny víťaz obdržal navyše žolíka, ktorí ho jeden krát ochráni pred nástrahami skúšania. Najlepšie triedy: 1. miesto - 5. B, 2. miesto - 3. A, 3. miesto - 2. A. Víťazná trieda získala sladkú odmenu - tortu.Výhercom blahoželáme a tešíme sa o rok na ďalší zber.

 • V tomto školskom roku sa na našej škole teší úspechu aj Tanečný krúžok pod vedením Mgr. Tatiany Melovej a Alice Chudobovej. Krúžok navštevujú dievčatá z ročníkov 1. až 3. Pred každým tancom sa najprv rozcvičia, hrajú pohybové hry a neskôr sa venujú rôznym tanečným choreografiám. Raz do mesiaca majú diskotéku na danú tému. Tentokrát to bola "Halloweenska party", preto ich úlohou bolo čo najbláznivejšie sa obliecť. O tom, čo sa dievčatá počas krúžku naučia, sa presvedčíte najbližšie na Vianočnom predstavení v škole. Tešíme sa smiley 

 • Jesenné prázdniny

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že v dňoch 30. 10. - 31. 10. 2014 sú jesenné prázdniny. Vyučovanie začne dňa 3. 11. 2014 v pondelok.

 • Exkurzia Modra

  21. 10.2014 sa žiaci 8.ročníka spolu s niekoľkými siedmakmi vybrali na exkurziu po stopách významnej osobnosti nášho regiónu, ktorej výročie narodenia si práve v októbri pripomíname – Ľudovíta Štúra.
  A hoci nás utorok prekvapil nevľúdnym ránom, Modra nás privítala, ako sa patrí, slnečným počasím.
  Navštívili sme Múzeum Ľ. Štúra a jeho pamätnú izbu. Žiaci si prehĺbili vedomosti nielen o literatúre a slovenskom jazyku, ale i o historicko-spoločenských pomeroch obdobia slovenského romantizmu v kontexte národných dejín. Exkurzia tak bola okrem hlavného cieľa zameraná aj na rozvoj medzipredmetových vzťahov (literatúra – dejepis – zemepis – občianska náuka) a na prierezovú tému, akou je regionálna kultúra o významných osobnostiach regiónu. Navštívili sme aj miestny cintorín. Mali sme možnosť vidieť
  trojrozmerný náhrobný areál tvoriaci dominantu vstupu do samotnej nekropoly, kde bol Ľudovít Štúr 15. januára 1856 pochovaný. Prvý náhrobný kameň bol postavený v r. 1872 z celonárodnej zbierky, ktorú inicioval Pavol Dobšinský už v r. 1859.
  Po načerpaní toľkých informácií formou zážitkového učenia mali žiaci možnosť „vypnúť“ pri prehliadke centra mesta a zamaškrtiť si napríklad v cukrárni či ochutnať pizzu.
  Za organizáciu exkurzie a pedagogický dozor  patrí poďakovanie pani učiteľkám Mgr. Lenke Oravcovej, Mgr. Denise Žatkovej  a Mgr. Jane Fabianovej.
  Mgr. Jana Fabianová

   

 • Jeseň pani bohatá...

  Jeseň hýri pestrými farbami, prináša nám veľa plodov. Tie sme opäť v tomto roku zúžitkovali spolu s deťmi v Školskom klube. Vyrábali sme šarkanov, pavúkov, ježkov, myšky, lienky, pavúčikov, vyrezávali tekvice, maľovali ovocie a aj strašidelné ježibaby. Pani vychovávateľky využili spolu s deťmi rôzne techniky prác, šikovní rodičia spolu s deťmi niektoré vyrobili aj doma. A tak sme si vyzdobili a zútulnili priestory našich tried, ale aj vstup do budovy školy. Prežili sme spolu pekné popoludnia. Nech sa páči, môžte sa prísť pozrieť a presvedčiť sa, aké šikovné deti chodia do našej školy. :)

 • Beseda s poľovníkom

  23.októbra sa v Školskom klube detí uskutočnila beseda s poľovníkom. Deti sa dozvedeli, čo je poľovníctvo, ako sa poľovníci starajú o zvieratá, les a ako treba prírodu a zvieratká v nej chrániť. Veľmi ich zaujala guľovnica, brokovnica, najmä keď sa ich / bez nábojov/ mohli priamo dotknúť, alebo zavesiť na plece. Spoznali aj ďalšiu výstroj poľovníka- nôž, ďalekohľad, vábničky, náboje, maskovací odev, terče. O terče bol najväčší záujem. Deti ich dostali za odmenu pri správne zodpovedanej otázke. Všetci sme odchádzali plní dojmov, nových vedomostí a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu v ŠKD.

 • Ukončenie zberu papiera

  Ďakujeme rodičom, žiakom a priateľom školy za prejavenú aktivitu pri zbere papiera. Sme radi, že separujete odpadové suroviny a napomáhate recyklácii, čím prispievate k ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov. Získané finančné prostriedky zo zberu budú vynaložené na zlepšovanie podmienok na škole. Dnešným dňom (22. 10. 2014) považujeme zber za ukončený. 

 • Zásady osobnej hygieny

  Zmena ročných období prináša so sebou viaceré nástrahy. Na miestach s hromadným výskytom osôb je to najmä šírenie chorôb prenášajúcich sa vzduchom. V rámci prevencie zamedzenia ich šírenia je potrebné dodržiavať základné hygienické návyky a používať hygienické pomôcky ako je hygienické vrecúško a hygienické vreckovky. Prosíme rodičov, aby dohliadli najmä u mladších detí na dôsledné doržiavanie osobnej hygieny a nosenie hygienických potrieb. Ďakujeme. 

 • Plavecký výcvik

  V dňoch 20.10 - 24. 10. 2014 sa žiaci 3. ročníka zúčastnia plaveckého zdokonaľovacieho výcviku. 

 • Wattsenglish

   

   

   Kurz anglického jazyka Wattsenglish sa koná každý pondelok a utorok od 13.00 – 13.45 v triede 3.B. Zúčastňujú sa žiaci 1. a 2. ročníka.

 • Diétne stravovanie

  Na základe prieskumu bolo zistené, že toto stravovanie pre nízky záujem detí v zariadeniach školského stravovania v rámci mesta nebude.Žiakom, ktorí majú na základe posúdenia lekára diétu šetriacu, bezlepkovú, prípadne diabetickú je umožnené to, že po dohovore rodičov s vedúcou ŠJ im prinesenú diétnu stravu z domu uskladnia a následne pred konzumáciou ju kuchárky ohrejú v školskej jedálni.

 • MAXIČLOVKO

   

   

  Hra „Človeče, nehnevaj sa" je asi tou najznámejšou spoločenskou hrou na svete. Túto obľúbenú hru sme si dňa 3.10.2014 zahrali aj v našom ŠKD, ale trochu inak. Na hracom poli, ktoré bolo nakreslené na ihrisku, sa z detí stali živé figúrky. Súťažili 4 družstvá po 4 hráčoch. Každé družstvo malo svoju farbu. Živí panáčikovia sa navzájom predbiehali a vyhadzovali. Hra „Maxičlovko" bola pre deti veľmi napínavá, ale aj zábavná. Z podujatia neodišiel nikto naprázdno. Okrem úsmevu na tvári a dobrej nálady získalo každé družstvo na  pamiatku diplom, darček a sladkú odmenu.

 • Enviro - exkurzia Vojka

  7. 10. 2014

  Žiaci 6.A a 7.A triedy sa dňa 3.10.2014 zúčastnili exkurzie „Jesenný náučný chodník “ vo Vojke nad Dunajom. Na začiatku exkurzie mali prehliadku Vodného diela Gabčíkovo. Po prehliadke sa presunuli do Vojky, kde nasledovala jazda kočom, loptové hry na ihrisku a prednáška o chove kôz a koní s možnosťou pohladkania koní, kozliatok a dokonca si mohli vyskúšať aj dojenie kozy. Druhá časť exkurzie pozostávala z náučného chodníka v lužnom lese a na lúke, kde sa žiaci naučili spoznávať kry, stromy a kvitnúce byliny. Na záver sa uskutočnila súťaž, súťažili tri skupiny, preverovali sa ich vedomosti z toho, čo si z exkurzie zapamätali. Víťazov odmenili sladkosťami. Súčasťou celodenného programu bola aj desiata, ktorá pozostávala z bylinkových čajov a keksíkov a spoločný obed, ktorým bol chutný guláš a ako dezert boli palacinky.

  Exkurzia bola nielen zaujímavá, ale aj veľmi poučná. Deti si odniesli veľa zážitkov, vedomostí a prežili nádherný slnečný deň, na ktorý budú dlho spomínať.

   

 • Zber papiera

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že od 6. 10. 2014 sa uskutoční zber papiera. Papier môžte nosiť v čase od 7.15 do 8.00 a  popoludní od 12.00 do 16.00 hod. Najlepší jednotlivci a triedy budú odmenení (prekvapenie).

  Separovaním odpadových surovín prispievame k ochrane prírodných zdrojov a životného prostredia.

 • Oznam pre rodičov

   

              Na škole sme spozorovali u niektorých detí vši. Vo vlastnom záujme prezrite doma deti a v prípade pozitívneho nálezu ich neposielajte do školy až do odstránenia problému.

  Za pochopenie ďakujeme

 • Prieskum záujmu o diétne stravovanie

   

  Vážení rodičia!

       V zmysle § 140 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) sa v školskej jedálni môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých  podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie.

       Na všetkých školách v meste bude preto prebiehať prieskum záujmu o diétne stravovanie v školských jedálňach. Vaše dieťa Vám domov prinesie letáčik – návratku. Prosíme Vás o jeho vyplnenie a vrátenie späť do rúk triedneho učiteľa / triednej učiteľky.

       Na základe výsledkov prieskumu a zistenia počtu detí a po zabezpečení odborných, kapacitných a prevádzkových podmienok pre diétne stravovanie, rozhodne Mesto Bánovce nad Bebravou o najvhodnejšej forme stravovania a ďalších podmienkach.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou 957 04
  Ul.Gorazdova 1319/6
 • +421 038 7602906
  telefón do školskej jedálne: 7603918

Fotogaléria