Naša škola sa dlhodobo orientuje na vyučovanie cudzích jazykov s dôrazom na angličtinu. Orientujeme sa na zážitkové vyučovanie, na podporu komunikácie v cudzom jazyku poriadame jazykové kurzy s lektormi z anglicky hovoriacich krajín, exkurzie do Anglicka a Viedne. Využívame informačno-komunikačné prostriedky na nadväzovanie kontaktov so žiakmi z iných krajín.
 

Záleží nám na všestrannom rozvoji našich žiakov. Na hodinách biológie, fyziky, chémie a iných podporujeme kreativitu, pokusy, projekty, exkurzie a iné formy, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť a hlbšie preniknúť do tajov prírody.
 

Vedieme žiakov k zdravému životnému štýlu, podpore pohybu, správnemu stravovaniu, k bezpečnému a zmysluplnému tráveniu voľného času. V popoľudňajších hodinách žiaci navštevujú rôzne krúžky, kde pracujú pod vedením pedagógov. 

 

Novinky

Welcome to our school

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou 957 04
    Ul.Gorazdova 1319/6
  • +421 038 7602906
    telefón do školskej jedálne: 7603918

Fotogaléria