Novinky

Partners

Sobota 28. 3. 2015

Kalendár

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 28.3.2015)
Peter Antala (IX.A)
Zajtra (Nedeľa 29.3.2015)
Filip Čerňanský (III.B)
Miroslav Kubrický (IX.A)
Miroslav Pšenka (IX.A)

Mapa

 • OZNAM ŠKD

  Oznamujeme rodičom, že vo štvrtok 26.3.2015 školský klub detí končí svoju činnosť o 15:30 hod. V piatok 27.3.2015 o 16:00 hod.

 • Oznam pre rodičov

  Oznamujeme rodičom, že dňa 27. 3. 2015 (piatok) bude z organizačných dôvodov skrátené vyučovanie. Ročníky 1.-4 - vyučovanie končí po 4. vyučovacej hodine, ročníky 5-9.A - vyučovanie končí po 5. vyučovacej hodine.9.B trieda sa učí podľa rozvrhu.ŠKD končí o 16.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

 • Beseda s príslušníkmi mestskej polície 2x

    Mestská polícia    

  Dňa 25.03.2015 uskutočnili príslušníci mestskej polície Štefan Urbanovský, mladší strážnik špecialista, a Dušan Bielik, starší inšpektor, besedu na tému: "Prevencia závislostí " v 7. A na hodine občianskej náuky. Odborne vysvetlili žiakom, ako sa vyvarovať nežiaducim vplyvom dnešnej doby a názorne uviedli príklady zo života v ich každodennej praxi. V ten istý deň zrealizovali druhú besedu v 5. A na hodine občianskej náuky. Oboznámili žiakov, ako reagovať v kritickej situácii, na ktoré telefónne číslo zavolať a požiadať o pomoc. Za tieto dôležité informácie a priateľský prístup obom príslušníkom ďakujem.         Mgr. Denisa Žatková

 • Exkurzia v Uhrovci

  V piatok 20.3. 2015 sa tretiaci našej základnej školy vybrali do Uhrovca, do rodného domu Ľudovíta Štúra. Na hodinách vlastivedy sa dozvedeli základné poznatky o zakladateľovi spisovnej slovenčiny a tie si doplnili v Uhrovci po pútavom výklade o živote a smrti tohto velikána našich dejín. Pri tom stihli ešte pozorovať aj čiastočné zatmenie Slnka, ktoré pripadlo práve na ten deň.

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  24.3.2015 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo 61. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, v ktorom súťažilo 56 žiakov v troch kategóriách z 12-tich škôl. Výkony súťažiacich hodnotila porota v zložení: Mgr. Andrea Dúcka, Mgr. Zuzana Varhaníková, Mgr. Miriam Kiripolská (poézia) a Mgr. Danuša Čačková, Mgr. Denisa Žatková, Mgr. Ľubomír Bacho (próza). Našim žiakom sa podarilo uspieť vo všetkých troch kategóriách. V I. kategórii (poézia) obsadila 3. miesto Rebeka Kováčová z 2.A, v II. kategórii (próza) skončil na 3. mieste Samuel Kluvánek z 5.B a v III. kategórii (próza) získala 3. miesto Alžbeta Lexmannová z 9.A triedy. Ako vidno, magická trojka im bola súdená.Tri tretie miesta nás veľmi tešia. Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy.  
  Mgr. Jana Fabianová

 • Beseda s klinickým psychológom

  Dňa 23.03.2015 prebehla na hodine občianskej náuky beseda s PhDr. Prekopovou, ktorá odborne objasnila našim ôsmakom nástrahy kultivovaného dospievania, metabolickú zrelosť - reakcia na fajčenie, drogy a alkohol, pripomenula sebareflexiu, vplyv partie na "zdravý" vývoj osobnosti a mnoho iných zaujímavých otázok, ktoré môžu dať odpovede na nevypovedané problémy našim žiakom. Dúfam, že beseda podnieti žiakov zamyslieť sa nad svojím správaním, aby nevybočili z cesty a v budúcnosti sa nemuseli hanbiť za svoje činy. Ďakujem žiakom, ktorí sa správali vekuprimerane a slušne a PhDr. Prekopovej za čas, ktorý venovala deťom.  Verím v prisľúbenú spoluprácu i v budúcnosti.

 • 23. 3. 2015

  Do galérie Dejepis hrou boli pridané fotografie.

 • Vítanie jari a pozorovanie zatmenia Slnka

  Jarná rovnodennosť v tomto roku pripadla na piatok 20. marca 2015, keď krátko pred polnocou Slnko vystúpilo nad nebeský rovník a začala kalendárna a astronomická jar. Zhodou okolností, práve v tento deň v dopoludňajších hodinách nastalo zatmenie Slnka, ktoré bolo na Slovensku viditeľné ako čiastočné.

  Preto sme ani na našej škole nenechali nič na náhodu a celá partia učiteľov so žiakmi sme využili jasnú oblohu na pozorovanie tohto nebeského divadla. Pozorovanie zatmenia bolo vopred avizované, preto boli všetci vyzbrojení potrebnými pomôckami, umožňujúcimi sledovať prekrytie slnečného kotúča. Najviac sa blysol Peťo Antala z 9. A. triedy, ktorý zhotovil vďaka kvalitnej optike, filtrom a statívu, sadu fotografií.

 • Dejepis hrou

  V 5. ročníku sa žiaci zoznamujú s novými vyučovacími predmetmi. Na vlastivedné témy nadväzuje vyučovanie dejepisu. O tom, že história nie je len súborom zložitých informácií, sa presvedčili žiaci z 5. A a 5. B triedy pri realizácii projektu „Remeslo má zlaté dno.“ Okrem vedomostí si precvičili i svoje komunikačné zručnosti, tvorivé myslenie a rozhodovanie, rozvíjali schopnosť organizácie práce, jej plánovania, koordinácie a finalizácie. Projekt sa nám vydaril, žiaci pracovali s radosťou a pri záverečnej prezentácii sme zažili aj veľa nefalšovanej radosti.

 • Okresné kolo Biblickej olympiády

  Dňa 13. marca 2015 sa v Pastoračnom centre v Bánovciach nad Bebravou konalo okresné kolo Biblickej olympiády. Predmetom súťaže v tomto šk. roku boli texty z troch biblických kníh: Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo chlapcov: Tomáš Bystrianský z 5. A, Samuel Kluvánek z 5. B a Jakub Kluvánek z 8. A. Žiaci úspešne zvládli jednotlivé kolá a získali 1. miesto. yes Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalšom – krajskom (diecéznom) kole v Nitre smiley!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou 957 04
  Ul.Gorazdova 1319/6
 • +421 038 7602906
  telefón do školskej jedálne: 7603918

Fotogaléria